خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38404   بروزرسانی: 23-09-1402

Mohammad Sadegh Falahat

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مفاهیم و تجربه های معماری هوشمند   تالیفدانشگاه زنجان محمدصادق فلاحت/ کیوان زرین در دست تألیف/ترجمه
خانه در تاریکی   تالیف و ترجمهدانشگاه زنجان لمونی سنیکت محمدصادق فلاحت در دست تألیف/ترجمه
معماران چگونه خانه می سازند   تالیف و ترجمهپادینا گیل گیبوتر محمدصادق فلاحت آبان 1402 
با هم خانه بسازیم (کتابی برای کودکان تا با معماری آشنا شوند)   تالیف و ترجمهپادینا محمدصادق فلاحت مهر 1401 
فرانک معمار جوان   تالیف و ترجمه محمدصادق فلاحت و نیلوفر گرشاسبی در دست تألیف/ترجمه
تلنگرهای معمارانه   تالیفپادینا محمدصادق فلاحت مهر 1400 
بیا خانه ای معماری کنیم   تالیف و ترجمهانتشارات پادینا تیباد ارم محمدصادق فلاحت و نیلوفر گرشاسبی آبان 1399 
تق تق، بنگ بنگ   تالیف و ترجمهانتشارات پادینا اما گارسیا محمدصادق فلاحت بهمن 1398 
اینجا نیز(هایکوهایی درباره فضای معماری)   گردآوری و تألیفانتشارات پادینا محمدصادق فلاحت مهر 1398 
رویاهایت را بساز 
[  خلاصه کتاب] 
تالیف و ترجمهانتشارات پادینا کریستی هیل محمدصادق فلاحت مهر 1397 
شعر و آن گاه معماری   گردآوری و تألیفدانشگاه زنجان محمد صادق فلاحت با همکاری مینا دشتی و پدرام فاهمی تير 1396 
نگرشی مفهومی به انسان_طبیعت و معماری   تالیفدانشگاه زنجان محمدصادق فلاحت ارديبهشت 1395 
حفاظت معماری   ترجمهدانشگاه زنجان آیلین اورباشلی محمدصادق فلاحت و محمد زارع شهريور 1395 
معماری بیونیک   ترجمهجهاد دانشگاهی پترا گروبر محمد زارع و محمدصادق فلاحت فروردين 1395 
معماری خانه   ترجمهدانشگاه زنجان اولا نیلاندر محمدصادق فلاحت  1390 
منظرهای فرهنگی   گردآوری و تألیفسازمان میراث فرهنگی محمدحسن طالبیان و محمدصادق فلاحت  1388