خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38905   بروزرسانی: 07-04-1403

Mohammad Sadegh Falahat

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

  • تشکيلات و سازمان‌های مربوط به حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاريخی/ دانشگاه تهران، هنرهاي زيبا/ 1379

 http://www.drbaghershirazi.ir/payannameh.asp

  •   بررسی شکل گیری خانه طاق بلندها/ دانشگاه تهران، هنرهاي زيبا/ 1379
  •  پژوهش در مفهوم موزه/ سازمان میراث فرهنگی/ 1379
  •  بررسی وبرنامه ریزی موزه آبادان/ دانشگاه تهران، هنرهاي زيبا/ 1380
  •   بررسی وبرنامه ریزی موزه ارومیه/ دانشگاه تهران، هنرهاي زيبا/ 1380
  •  نظریه های حفاظت / دانشگاه تهران، هنرهاي زيبا/ 1378