خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38905   بروزرسانی: 07-04-1403

Mohammad Sadegh Falahat

علایق پژوهشی

معماری حیطه‌های وسیعی از پژوهش را به چالش می‌طلبد که ژرفا و پهنای متفاوتی دارند. نگاهی ژرفانگر به مفاهیم بنیادین معماری از موضوعاتی است که به آنها علاقه داشته و زمینه پژوهش‌هایم را شکل می دهند. مهم‌ترین این محورها عبارتند از:

  • مکان و حس مکان.
  • معماری بیونیک و بیومیمتیک.
  • معماری هوشمند.
  • معماری بومی.
  • فرهنگ وادبیات پارسی معماری.
  • تربیت کودک معمار.
  • هنرمعماری.
  • هنرمفهومی.
  • فضا ساختها و سازندها.