خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35995   بروزرسانی: 19-12-1401

Mohammad Sadegh Falahat

علایق پژوهشی

معماری حیطه های وسیعی از پژوهش را به چالش می طلبد که زرفا و پهنای متفاوتی دارند. نگاهی زرفانگر به مفاهیم بنیادین معماری از موضاعاتی است که به آنها علاقه داشت وزمینه پژوهش ام را شکل می دهند.