خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38413   بروزرسانی: 23-09-1402

Mohammad Sadegh Falahat

خلاصه کتاب معماری خانه

 

هرچند ‌چه افراد با دیدگاه‌های مختلف، نسبت به یک خانه احساس متفاوتی دارند، اما برای اکثریت مردم، برخی از خانه‌ها نسبت به خانه‌های دیگر فضای مناسب‌تری داشته و در آن صمیمیت بیشتری احساس می‌کنند. این کتاب در جستجوی یافتن عواملی است که به خانه‌ها کیفیت بهتری می‌دهند و این پرسش را مطرح می‌سازد که توجه به چه موضوعاتی در طراحی و ساخت مسکن، می‌تواند محیط‌هایی با کیفیت بهتر برای ساکنان به ‌وجود آورد؟

این کتاب ویژگی‌های کیفی معماری خانه را بررسی کرده و عوامل مؤثری را که موجب می‌شود ساکنان خانه، احساس ویژه‌ای نسبت به خانه داشته‌ باشند، تحلیل می‌کند. در این کتاب حوزه‌های درهم تنیدة عملکردی، کارکردی، زیبایی‌شناختی و احساسی خانه در هفت محور اصلی مصالح و جزئیات، محوربندی، محصوریت، حرکت، فرم فضایی، نورگیری و سازماندهی فضایی تفسیر و تحلیل شده است. "اولا نیلاندر" در این کتاب، پژوهشی دقیق و در‌عین‌حال جذاب و روان از موضوع پیچیدة مسکن آغاز کرده و مطالعه را با بررسی چهار مجتمع آپارتمانی و مصاحبه با ساکنان و معماران آن ادامه می‌دهد. نتایج حاصل از مشاهده و بررسی دقیق موارد، می‌تواند در طراحی حوزه‌های مختلف مسکن از ارزان‌ترین آپارتمان‌ها تا مجلل‌ترین خانه‌های ویلایی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه بخش زیادی از مردم جهان ناخواسته در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که برایشان دلپذیر نیست، نتایج این کتاب می‌تواند بر ویژگی‌های روانی، رفاه، سلامت و اعتماد به نفس آنها تأثیر عمیقی داشته ‌باشد. علاوه بر این، این کتاب رویکردی مناسب به مسئلة طراحی مسکن دارد و این قابلیت را دارد که بسیاری از مشکلات محیط‌های گذشته را مرتفع نماید و می‌تواند برای معماران، دانشجویان معماری، مشاوران شرکت‌های خانه‌سازی و همه افرادی که به‌طریقی به موضوع مسکن علاقه دارند، مفید باشد و به آنها در فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان کمک نماید.

نویسندة کتاب آقای "اولا نیلاندر" با درجه دکتری در رشته معماری، عضو انجمن ملی معماران سوئد (N.A.S.A) است. او در دانشکدة معماری دانشگاه تکنولوژی "چالمرز" شهر گوتنبرگ سوئد تدریس می‌کند و در حوزه مسکن، فعالیت‌های زیادی داشته است.

 

 مشخصات کتاب:

http://www.ketabnet.ir/bookview.aspx?bookid=1626137
http://www.nosabooks.com/WebUI/book.aspx?simorgh=1&marckey=1561891&marckind=3