خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

Publications in Journals

داخلي-ISC24.  صادق درخش، جواد ایزدیار، پورامیدی، علی حاج ابوالفتح، مهسا طهماسبی
ترکیب شیمیایی و ویژگی های نوری آمفیبول های سدیک - کلسیک و کلسیک شیست های بازیک منطقه شاه نشین, جنوب غرب زنجان
Chemical composition and optical chracters of sodic-calsic and calsic from basic schists of Shahneshin area, SW of Zanjan
بلور شناسی و کانی شناسی ایران دوره 28 شماره 4 (1399صفحات 845-858. 
داخلي-ISC23.  مهسا طهماسبی، جواد ایزدیار، علی اصغر سپاهی، صادق درخش
تحولات دگرگونی شیست های پلیتی فشار بالا واقع در شمال غرب شهر نهاوند از نوار دگرگونی سنندج - سیرجان؛ ایران
Metamorphic evoultion of high pressure pelitic schists in NW of Nahavand from Sanandaj-Sirjan zone, Iran
علوم زمین خوارزمی دوره 6 شماره 1 (1399صفحات 185-202. 
داخلي-ISC22.  جواد ایزدیار، معصومه سهرابی، علی اصغر سپاهی، آذر قارلقی، لیلا محمدی
شیمی کانی و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مر مر های ناخالص مجموعه دگرگونی نی باغی واقع در شمال شرق میانه
Mineral chemistry and thermodynamic formation condition of impure marble from Ney-Baghi metamorphic complex, NW of Myaneh
زمین شناسی ایران دوره 54 (1399صفحات 1-14. 
داخلي-ISC21.  فرخنده توفیقی، علی اصغر مختاری، جواد ایزدیار، حسن کوهستانی
زمین شناسی و زایش رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه کانه دار تکاب - تخت سلیمان - انگوران
Geology and genesis of iron mine of Halab 2 in mineral zone of Takab- Takhteh-Solyman - Angouran
مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته دوره 27 (1397صفحات 44-59. 
داخلي-ISC20.  اشرف ترکیان، جواد ایزدیار، زهرا رضوانی، علی اصغر سپاهی
سنگ نگاری و کاربرد شیمی بلور در بررسی های ترمودینامیکی سنگ های دگرگونی منطقه زرینه، جنوب قروه، کردستان
Petrography and application of crystallochemistry in studying thermodynamic of metamorphic rocks of Zarineh area, Kordestan
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره 25 شماره 4 (1396صفحات 775-786. 
National-ISC19.  عادل سرخوشی - محسن موذن - جواد ایزدیار
شیمی کانی ها و تخمین دما و فشار تشکیل گارنت شیست های کوه ارغون غرب معدن انگوران
Mineral chemistry and P-T estimation of formation of garnet schists, Mount Argon, Angoran Mine
زمین شناسی ایران (1395صفحه 15. 
National-ISC18.  A. Sarghoshi, M. Moaazen, J. Izadyar
پتروگرافی  و بررسی ارتباط دگرشکلی و دگرگونی در سنگ های رسی دگرگون شده کوه ارغون و اقع در غرب معدن سرب و روی انگوران
Petrography and relation between deformation and metamorphism in pelitic rocks of Arghun mountain, west of Anguran mine, Iran
زمین شناسی ایران شماره 47 (1393صفحات 57-15. 
National-ISC17.  A. Ashrafi, J. Izadyar, N. Nasihatsheno
کردیریت با ساختار ماکل چرخشی شش تایی در شیست های نئو پروتروزوئیک  بالایی - کامبرین پائینی در جنوب غربی زنجان در شمال غربی ایران
Cordierite with cyclic radial sixling twin structure of Late Neoprotherozoic- Early Cambrian schists in southwest of Zanjan, nortwest of Iran
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران  در دست چاپ 1394.  
International ISI & ISC16.  J. Izadyar, N. Skandari
High-pressure marbles from the Nahavand area in the Sanandaj-Sirjan metamorphic belt, Iran
Journal of Sciences  Accepted 2015.  
National15.  N. Ajalli, J. Izadyar, N. Nasihatsheno
Metamorphic evolution of high-pressure Quartz schists in the Zhan metamorphic complex, Sanandaj-Sirjan zone, Iran
Journal of Tethys Issue 68 (2015P. 81 DOI: 1. 
International ISI & ISC14.  J. Izadyar, S. Mojab, O. Kuroshi, M. Zare
An unusuall assemblage of talc-phengite-chlorite-K-feldspar in quaretz schists from the Nahavand area, Sanandaj-Sirjan zone, Iran
Iranian Journal of Science and Technology  Accepted 2014.  
International13.  Javad Izadyar
A Review of the March 11, 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, Northeastern Japan
Geodynamics Research International Bulletin Issue 22 (2014P. 30 DOI: 1. 
National-ISC12.  J. Izadyar, M. Mousavizadeh, M Eram    
Metamorphic evolution of high-pressure quartz schists in the Chadegan metamorphic complex, Sanandaj-Sirjan zone, Iran.
Journal of Geopersia Issue 1 (2013P. 20 DOI: 1. 
International-ISI11.  A. Ghadimi, J. Izadyar, S. Azimi, M. Mousavizadeh, M. Eram
Metamorphism of Late Neoproterozoic-Early Cambrian schists in southwest of Zanjan from the Soltanieh belt in Northwest of Iran
Journal of Sciences  23,2 2012 
National-ISC10.  ن. خانمحمدي- ا. خاكزاد- ج. ايزديار
كاني شناسي-بافت و ساخت و ژنز كانسار آهن-آپاتيت ذاكر در شمال خاوري زنجان
Mineralogy, texture and structure and origin of Zaker iron-apatite ore in NE of Zanjan
مجله علوم زمين  76,1389 
National-ISC9.  ج. ايزديار
اسپسارتين گارنت با ساختار ماكل نوري متقارن پيدا شده در يك پيه مونتيت-كوارتز شيست در ناحيه آسمي گاوا در نوار دگرگوني سانباگاوا در شيكوكوي مركزي واقع در جنوب غربي ژاپن
Optically sector-twinned Spessartine garnet from a piemontite quartz schist in the Asemi-gawa area of the Sanbagwa metamorphic belt, central Shikoku, Japan 
مجله بلور شناسي و كاني شناسي ايران  1, 1379 
National-ISC8.  ج. ايزديار
تحليل هاي شراينميكرز در سيستم هاي حاوي بيش از يك نقطه بدون تغيير با ارايه يك روش عملي از نوار دگرگوني فشار بالا-دماي پايين سانباگاوا واقع در جنوب غربي ژاپن
Scrienemaker,s analysis in the system with more than one invariant point with an example from Sanbagawa metamorphic belt, Japan
مجله علوم دانشگاه تهران  2,26, 1379 
National-ISC7.  ج. ايزديار
خصوصيات نوري-تركيب شيميايي و نحوه تشكيل آمفيبول هاي سديك و سديك -كلسيك بي رنگ در پيه مونتيت-كوارتز شيست هاي بخش مركزي شيكوكو از نوار دگرگوني فشار بالا-دماي پايين سانباگاوا واقع در جنوب غربي ژاپن
Optical, chemical composition and origin of colourless sodic and sodic-calcic amphiboles from piemontite-quartz schists of the Sanbagwa metamorphic belt, central Shikoko, Japan
مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران  1, 13, 1384 
International-ISI6.  J. Izadyar
Cation exchange between piemontite and garnet in piemontite-quartz schists from Asemi-gawa area of central Shikoku, Sanbagawa metamorphic belt, JApan
Journal of Sciences  20,4, 2009 
International-ISI5.  J. Izadyar
The analysis of paragenesis of Mn-silicate bearing quartzities and schists in highly oxidized blueschist facies by Korzhinsky and Schrienemaker,s methods.
Journal of Sciences  3,18, 2007 
International-ISI4.  J. Izadyar
Multiple stages of piemontite formation in piemontite-quartz schists of the Sanbagwa metamorphic belt in central Shikoku
GeoActa  6, 2007 
International-ISI3.  J. Izadyar, K. Tomita, H. Shinjoe
Geochemistry and origin of the piemontite-quartz schists in the Sanbagwa metamorphic belt, central Shikoku, Japan
Journal of Asian Earth Sciences  21, 2003 
International-ISI2.  J. Izadyar
Chemical composition of piemontites and reaction relations of piemontite and spessartine in piemontite-quartz schists of central Shikoku, Sanbagawa metamorphic belt, Japan
Schweiz. Petrogra. Mitt  80, 199-211, 2000 
International-ISI1.  J. Izadyar, T. Hirajima, D. Nakamura
Talc-phengite-albite assemblage in piemontite-quartz schist of the Sanbagawa metamorphic belt, central Shikoku, Japan.
The Island Arc  9, 145-158, 2000 


Presentations in Seminars & Congress


International 24. Nasihatsheno, Izadyar
Coesite in the eclogite of the Sulabest area, southeast of Birjand in Sistan suture zone, Evidences from textural and Raman studies

3th Trigger International Conference


دانشگاه تحصیلات تکمیلی, زنجان-ایران, 6 - 7 October 2019.  
National 23. مرادلو، ابراهیمی، ایزدیار، نباتیان، کشاورزی
کانه زایی آهن در منطقه زرنان، شرق زنجان
Iron mineralization in Zarnan area, east of Zanjan

دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 6 - 7 آذر 1398.  
National 22. طهماسبی، ایزدیار
بررسی منشا تشکیل و مورفولوژی زیرکن ها در مجموعه گرانیتوییدی طارم علیا

پنجمین همایش گوهر شناسی و بلور شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 6 - 7 آبان 1396.  
National 21. قارلقی، محمدی، ایزدیار، حاج ابوالفتح
کاربرد مورفولوژی زیرکن در تعیین شرایط تبلور گرانودیوریت بروجرد
Application of Zircon morphology on determination of crystallization of Borogerd granodiorite

پنجمین همایش گوهر شناسی و بلور شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 6 - 7 آبان 1396.  
National 20. قارلقی، محمدی، ایزدیار، حاج ابوالفتح
شیمی کانی بیوتیت و کاربرد آن در تعیین شرایط تبلور گرانودیوریت های بروجرد
Mineral chemistry of biotite and its application of crystallization of Borogerd granodiorite

پنجمین همایش گوهرشناسی و بلور شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 6 - 7 آبان 1396.  
National 19. میرزایی فر، ایزدیار، ابراهیمی، نباتیان
سنگ نگاری سنگهای اسکارنی در منطقه سونگون، شمال غرب اهر
Petrography of the skarn rocks in Sungun area, northwest of Ahar

6 گردهم آیی علوم زمین


سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران, 6 - 7 اسفند 1396.  
National 18. گلی، ابراهیمی،ایزدیار،حاج ابوالفتح
کانی شناسی و سنگ نگاری سنگ های آتشفشانی منطقه بلوبین، جنوب غرب زنجان
Mineralogy and petrography of volcanic rocks from BalvabinT soutrhwest of Zanjan

24 همایش بلور شناسیو کانی شناسی ایران


دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 6 - 7 بهمن 1395.  
National 17. رضایی، ایزدیار، مختاری، کوهستانی
سنگ شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی سرب- روی-مس قره داش، باختر ماه نشان
Petrography and mineralogy of Qaradash Pb-Zn-Cu mineralziation, west of Mahneshan

24 همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران


دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 6 - 7 بهمن 1395.  
National 16. ایزدیار، ابراهیمی، نباتیان، محمدی، نامدار، رستمی
بررسی کرستالوشیمی ئ ترمودینامیکی کلریت های زون دگرسانی پتاسیک کانسار مس-مولیبدن پورفیری سونگون، آذربایجان شرقی، شمال شرقی ایران
Crystal chemistry and thermodynamic study of chlorite of potasic alteration zone from Sungun copper-molybdenium porphyrt deposit, East Azarbaijanh, NWm of Iran

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 15. پور امیدی، ایزدیار، ابراهیمی
مطالعه دگرشکلی مجموعه دگرگونی شاه نشین، جنوب غرب زنجان
Deformation study of Shahneshin metamorphic complex, southwest of Zanjan

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 14.  زهرا رضوانی مکبر - جواد ایزدیار - اشرف ترکیان - طاهره مولایی
پتروگرافی و تاریخچه دگرگونی سنگ های دگرگونی منطقه زرینه - جنوب قروه کردستان
Petrography and metamorphic history of metamorphic rocks in Zarieneh area- south Qurveh, Kurdestan
انجمن زمین شناسی ایران
انجمن زمین شناسی ایران, تهران-ایران, 4 - 5 دي 1393.  
National 13.  پروین دارابی پناه - جواد ایزدیار
ارتباط میان ترکیب شیمیایی و خصوصیات نوری آمفیبول های موجود در گلو کوفان شیست های سولابست واقع در جنوب شرق بیرجند
The relation between chemical composition and optical properties of amphiboles in glaucophane schists from Sulabest in southeast of Birjand
گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی, مشهد-ایران, 30 - 31 بهمن 1392.  
National 12.  علی حاج ابوالفتح - جواد ایزدیار - فاطمه رضایی
کانی شناسی زئولیت های منطقه امیر اباد میانه اذربایجان شرقی شمال غرب ایران
mineralogy of zeolites from Amirabad of Myaneh area NW of Iran
34- گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1394.  
National 11.  ابوالفضل پور امیدی - جواد ایزدیار - محمد ابراهیمی
کانی شناسی و پتروگرافی شیست های بازیک مجموعه دگرگونی قلعه قشلاق جنوب غرب زنجان
Mineralogy and petrography of Qalehqheshlaqh basic metamorphic complex, southwest of Zanjan
      همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران23
انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران, تهران-ایران, 7 - 11 بهمن 1394.  
National 10.  صغری اسدی - جواد ایزدیار - محمد ابراهیمی
کانی شناسی و پتروگرافی  مرمرهای مجموعه دگرگونی شاه نشین جنوب غرب زنجان
Mineralogy and petrography of Shahneshin metamorphic complex, southwest of Zanjan
23 همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران, تهران-ایران, 7 - 9 بهمن 1394.  
National 9.  م. فضل الهی - ج. ایزدیار
بررسی پتروگرافی و پتروفابریک میکاشیست های کمپلکس ژان واقع در نوار سنندج-سیرجان
Petrography and petrofabric study of mica schists from the Zhan metamorphic complex in Sanandaj-Sirjan zone
هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران, 7 - 8 آبان 1392.  
National 8.  ع. سرخوشی - ج. ایزدیار - م. موذن - ر. اسمعیلی
مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی متابازیت های کوه ارغون
Petrographical and geochemical study of metabasite from Argun mountain
هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران, 7 - 8 آبان 1392.  
National 7.  كبري زيرك و جواد ايزديار
ارتباط ميان تركيب شيميايي و خصوصيات نوري در كلينوپيروكسن هاي موجود در متابازيت هاي جنوب و جنوب غرب نهاوند
 
بيستمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران
دانشگاه شهيد چمران اهواز, اهواز-ايران, 11 - 12 بهمن 1391.  
National 6. م. زارع- ج. ايزديار- ا. اشرفي
پتروگرافي و كاني شناسي شيست هاي نئوپروتروزوئيك بالايي- كامبرين پاييني در شمال غرب سرو جهان از نوار سلطانيه واقع در شمال غربي ايران
شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
1391- شيراز  
National 5. ع. سرخوشي- ج. ايزديار- ص. بهنام
ارتباط بين مراحل دگرشكلي و دگرگوني در منطقه جنوب غرب ماهنشان
پنجمين همايش تخصصي زمين شناسي
1390, ابهر  
National 4. ن. خانمحمدي- ا. خاكزاد- ج. ايزديار- ع. حاج ابوالفتح
پتروگرافي و پتروژنز سنگهاي پلوتونيك منطقه آهن ذاكر
بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين
1385,تهران  
National 3. ن. خانمحمدي- ا. خاكزاد- ج. ايزديار
ماگماتيسم در ناحيه ذاكر با نگرشي بر كانه زايي آهن
همايش انجمن زمين شناسي ايران
1386, مشهد  
National 2. ج. حبيبي- ع. كلاگري- ج. ايزديار- ي. عابديني
بررسي ژئوشيمي و مينيراليزاسيون كانسار پلي متال لك در جنوب غربي بوئين زهرا
همايش زمين شناسي كاربردي ايران
1386, lمشهد  
National 1. ج. ايزديار- ي. عابديني- ع. حاج ابوالفنح 
بررسي لرزه زمين ساخت و پهنه بندي خطرات زمين لرزه-گسلش در محدوده استان زنجان
همايش سراسري راهكار هايارتفاءمديريت بحران در حوادث و سوانح غير مترقبه
1385-زنجان