خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

  • دانشجوي نمونه آموزش عالي کشور 1371-1372

  • رتبه نخست مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1371
  •