خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مباني ترموديناميكي پترولوژي دگرگوني   تالیفدانشگاه زنجان جواد ايزديار  1387