خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

علایق پژوهشی

 

  • تکتونومتامرفیسم نوار دگرگوني ساختاری سنندج – سيرجان
  • تکتونومتامورفیسم سرزمین های دگرگونی البرز
  • تکتونومتامورفیسم سرزمين هاي دگرگوني پرکامبرین زنجان 
  • مدل سازی ترمودینامیکی جایگزینی توده های نفوذی گرانیتوئیدی