خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 
  • انجمن بلور شناسي و کاني شناسي ايران

  • انجمن جهاني زمين شناسان دگرگوني
  •