خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25185   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

Publications in Journals

International ISI93.  Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Zhaoshan Chang, Kezhang Qin, Soheila Aghajani Marsa  
Fluid inclusion, zircon U-Pb geochronology, and O-S isotopic constraints on the origin and evolution of ore-forming fluids of the Tashvir and Varmazyar epithermal base metal deposits, NW Iran
Frontiers in Earth Science Vol. 10 Issue 990761 (2022)  DOI: 10.3389/feart.2022.990761. 
داخلي-ISC92.  محمد حسن باوی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر ختاری
ژنز کانسار آنتیموان مغانلو (باختر زنجان): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و میان‌بارهای سیال
زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته دوره 13 شماره 1 (1402صفحات 40-71. 
داخلي-ISC91.  محمد صحبتلو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری  
کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه و گران‌بهای نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار قبچاق (شمال‌باختر قره‌چمن، آذربایجان شرقی): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی و زمین‌شیمی
زمین‌شناسی اقتصادی  در دست چاپ 1401.  
داخلي-ISC90.  نگار کبودمهری، افشین زهدی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
چینه‌نگاری سنگی، سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه تریان، شمال‌باختر زنجان
رخساره‌های رسوبی  در دست چاپ 1401.  
داخلي-ISC89.  فرزاد عسگری، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
توالی سنگی، زمین‌شیمی و داده‌های ایزوتوپی Sr،Nd و Pb سنگ‌های آتشفشانی منطقه مرشون، شمال ابهر (زیرپهنه طارم- هشتجین)
پترولوژی  در دست چاپ 1401.  
International ISI88.  Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Kezhang Qin
Zircon U–Pb age, whole-rock geochemistry and Nd–Sr–Pb isotope constraints on petrogenesis of the Eocene Zajkan gabbro–monzogranite intrusion, Tarom-Hashtjin magmatic belt, NW Iran
Australian Journal of Earth Sciences Vol. 69 Issue 7 (2022PP. 1030-1047 DOI: https://doi.org/10.1080/08120099.2022.20. 
International ISI87.  Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Zhaoshan Chang
Fluid inclusion and stable isotope constraints on the genesis of epithermal base metal veins in the Armaqan Khaneh mining district, Tarom–Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
Australian Journal of Earth Sciences Vol. 69 Issue 6 (2022PP. 844-860 DOI: 10.1080/08120099.2022.2033320.  [Abstract ]
International ISI86.  Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Kwan-Nang Pang, Shao-Chen Hsu, Sun-Lin Chung b,c, Hao-Yang Lee  
Early Eocene high-Sr/Y magmas from the Urumieh-Dokhtar paleo-arc, Iran: Implications for the origin of high-flux events in magmatic arcs  
LITHOS Vol. 416-417 Issue 106656 (2022PP. 1-11 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.10. 
International ISC85.  فاطمه رضایی، جواد ایزدیار، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و مراحل اسکارن‌زایی در رخداد معدنی سرب- روی قره‌داش (شمال‌باختر زنجان).
مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته دوره 12 شماره 4 (1401صفحات 589-616. 
داخلي-ISC84.  سمیه محمدی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
کانه‌زایی مس (سرب-روی) اپی‌ترمال نوع سولفیداسیون حدواسط در رخداد معدنی مرشون 2 (جنوب‌خاور زنجان): شواهد کانه‌زایی، زمین‌شیمی و میانبارهای سیال
پترولوژی دوره 13 شماره 1 (1401صفحات 143-168. 
داخلي-ISC83.  میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، سهیلا آقاجانی مرسا
زمین‌شناسی، زمین‌شیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه‌زایی مگنتیت- آپاتیت عربشاه، جنوب‌خاور تکاب
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 14 شماره 4 (1401صفحات 1-29. 
داخلي-ISC82.  محمدی لیسه‌رودی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، افشین زهدی
نحوه تشکیل و نوع کانسار سرب- روی (فلوئور- باریم) سرچلشک، منطقه سوادکوه، استان مازندران
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 14 شماره 2 (1401صفحات 1-28. 
داخلي-ISC81.  بهارک محضی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
بررسی تیپ و ژنز کانه‌زایی فلزات پایه در کانسار زاجکان (طارم سفلی، استان قزوین) با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و میان‌بارهای سیال
زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته دوره 12 شماره 3 (1401صفحات 365-392. 
داخلي-ISC80.  فرزانه نوری ناو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
کانی‌‏شناسی، زمین‌شیمی و منشاء نهشته بوکسیت قارخوتلو، جنوب‌باختر زنجان
زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته دوره 12 شماره 3 (1401صفحات 424-450. 
داخلي-ISC79.  افسانه قربانی لیسار، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
تعیین ژنز رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: براساس داده‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و میانبارهای سیال
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 14 شماره 1 (1401صفحات 1-38. 
داخلي-ISC78.  نگار کبودمهری، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
تیپ و نحوه تشکیل رخداد معدنی سرب و روی با سنگ میزبان رسوبی تریان، شمال‌باختر زنجان
فصلنامه علوم زمین دوره 32 شماره 1 (1401صفحات 103-118. 
داخلي-ISC77.  مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
زمین‌شناسی، کانه‌زایی و ژنز کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
فصلنامه زمین‌شناسی ایران دوره 60 (1400صفحات 59-75. 
داخلي-ISC76.  فرزانه نوری، میر علی اصغر مختاری، جواد ایزدیار، حسین کوهستانی
زمین‌شیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی و اسکارن آهن علم‌کندی (‌باختر ماه‌نشان، استان زنجان)
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 13 شماره 3 (1400صفحات 507-537. 
داخلي-ISC75.  فاطمه ندرلو، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان
تیپ و خاستگاه کانه‌زایی مس- طلای شمال چرگر (جنوب‌خاور زنجان): با استفاده از داده‌های سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی
فصلنامه علوم زمین دوره 120 (1400صفحات 149-162. 
داخلي-ISC74.  سکینه امرایی، مهرداد بهزادی، محمد یزدی، حسین کوهستانی، مجید قاسمی سیانی
کانه‌زایی آهن- تیتانیوم ماگمایی در آنومالی شماره 15 بافق، ایران مرکزی: نگرشی بر کانی‌شناسی و شیمی کانی
پترولوژی دوره 12 (1400صفحات 93-112. 
داخلي-ISC73.  پرهام اهرابیان فرد، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری، مریم هنرمند، حسین کوهستانی
کاربرد مطالعات الکترون مایکروپروب در تعیین زایش کانه‌زایی کرومیت در منطقه قره‌ناز-علم‌­کندی، باختر زنجان
زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته دوره 11 شماره 2 (1400صفحات 198-224. 
داخلي-ISC72.  حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان
زمین­‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ­‌های آتشفشانی منطقه گویجه­‌ییلاق (جنوب قیدار)، استان زنجان
فصلنامه علوم زمین دوره 119 (1400صفحات 51-62. 
داخلي-ISC71.  فاطمه کرمی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، امیر مرتضی عظیم‌زاده
کانسار حلب، جنوب‌باختر زنجان: کانه‌زایی روی- سرب (نقره) تیپ سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد در پهنه فلززایی تکاب-تخت‌سلیمان-انگوران
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 13 شماره 1 (1400صفحات 165-192. 
International ISI70.  Hossein Kouhestani, Majid Ghaderi, Peyman Afzal, Khin Zaw
Classification of pyrite types using fractal and stepwise factor analyses in the Chah Zard gold-silver epithermal deposit, Central Iran
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis Vol. 20 (2020PP. 496-508 DOI:  https://doi.org/10.1144/geochem2020-031.  [Abstract ]
International ISI69.  Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Kezhang Qin, Xianan Zhang
Genesis of the Abbasabad epithermal base metal deposit, NW Iran: Evidences from ore geology, fluid inclusion and O–S isotopes
Ore Geology Reviews Vol. 126 (2020)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.  [Abstract ]
داخلي-ISC68.  پرهام اهرابیان فرد، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری، مریم هنرمند، حسین کوهستانی
شیمی کانی و ژنز کانه‌زایی کرومیت در منطقه قره‌ناز-علم‌­کندی، غرب زنجان
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 12 شماره 4 (1399صفحات 585-610. 
داخلي-ISC67.  شیوا کردیان، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
زمین‌شناسی، کانی­‌شناسی، ساخت و بافت، زمین‌­شیمی و ژنز کانسار اکسید آهن- آپاتیت گلستان­‌آباد (خاور زنجان)
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 12 شماره 3 (1399صفحات 299-325. 
داخلي-ISC66.  رحیمه نفیسی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، مارتیا صادقی
کانه‌زایی، ساخت و بافت و ژنز رخداد معدنی طلای حلب، جنوب‌باختر دندی، استان زنجان
زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته دوره 10 شماره 4 (1399صفحات 488-513. 
داخلي-ISC65.  آیسان قاسملو، افشین زهدی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
چینه‌نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‌سنگ‎های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‌لو (شمال‌باختر زنجان)
رسوب‌شناسی کاربردی دوره 8 شماره 15 (1399صفحات 65-77. 
داخلي-ISC64.  زهرا قادری، حسین کوهستانی، فرخنده توفیقی
زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و ژنز رخداد معدنی آهن کوسج، پهنه فلززایی تکاب- تخت‌سلیمان- انگوران، جنوب‌باختر زنجان
زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته دوره 10 شماره 3 (1399صفحات 294-313. 
داخلي-ISC63.  امیر نادری، قاسم نباتیان، مریم هنرمند، حسین کوهستانی
زمین­‌شناسی و نحوه تشکیل کانسار منگنز حلب، جنوب‌­باختر زنجان
فصلنامه علوم زمین دوره 115 (1399صفحات 207-218. 
داخلي-ISC62.  علی رجب‌زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه‌سنگ‌های سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار سرب- روی چهرآباد (شمال‌باختر زنجان) با تاکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه
فصلنامه علوم زمین دوره 116 (1399صفحات 49-60. 
داخلي-ISC61.  علی رجب‌زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
کانه‌­زایی، ساخت و بافت و خاستگاه کانسار سرب- روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال­‌باختر زنجان
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 12 شماره 2 (1399صفحات 177-202. 
داخلي-ISC60.  ندا شفائی‌پور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، مریم هنرمند
پترولوژی و زمین‌شیمی توده گرانیتوئیدی و کانسار آهن اسکارنی قوزلو (باختر زنجان)
زمین‌شناسی اقتصادی دوره 12 شماره 1 (1399صفحات 47-76. 
داخلي-ISC59.  آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری،افشین زهدی
کانسار مس حمزه‌لو: کانه ­زایی مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی، شمال ­باختر زنجان
زمین­ شناسی کاربردی پیشرفته دوره 9 شماره 4 (1398صفحات 480-497. 
داخلي-ISC58.  علی رجب ­زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
چینه­ نگاری، رخساره­ های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه­ سنگ­های بخش میانی سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال­ باختر زنجان
رخساره­ های رسوبی دوره 12 شماره 1 (1398صفحات 75-90. 
داخلي-ISC57.  عباس سیدقراعینی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
سنگ شناسی و زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان، زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین
پترولوژی دوره 10 شماره 3 (1398صفحات 79-100. 
داخلي-ISC56.  حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، بهنام مهدیخانی
کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ­ییلاق، جنوب­ باختر زنجان
مجله زمین شناسی اقتصادی دوره 11 شماره 4 (1398صفحات 545-564. 
داخلي-ISC55.  مهسا نوری، افشین زهدی، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری
مطالعه کانی­ شناسی اولیه­ کربنات­ های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در بُرش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان).
فصلنامه زمین ­شناسی ایران دوره 51 (1398صفحات 1-15. 
International ISI54.  Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Kazem Gholizadeh
Mineral chemistry and formation conditions of calc-silicate minerals of Qozlou Fe skarn deposit, Zanjan Province, NW Iran
Arabian Journal of Geosciences Vol. 12 (2019) . 
International ISI53.  Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Kezhang Qin, Janxing Zhao
Origin and evolution of hydrothermal fluids in the Marshoun epithermal Pb–Zn–Cu (Ag) deposit, Tarom–Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
Ore Geology Reviews Vol. 113 (2019) . 
International ISI52.  Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Kezhang Qin, Junxing Zhao
Fluid inclusion and stable isotope constraints on ore genesis of the Zajkan epithermal base metal deposit, Tarom–Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
Ore Geology Reviews Vol. 109 (2019PP. 564-584 DOI: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.  [Abstract ]
داخلي-ISC51.  آرشام حقیقی، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عطیم زاده، افشین زهدی
کانه ­زایی، کانی ­شناسی، ساخت و بافت ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال­ غرب زنجان.
مجله زمین شناسی اقتصادی دوره 11 شماره 3 (1398صفحات 359-386. 
داخلي-ISC50.  فریبا آسیای صوفیانی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عطیم زاده
سنگ ­شناسي، زمین­ شيمي و محيط تکتونوماگمايي توده­ هاي نفوذی در منطقه کانه ­زايي مس- موليبدن- طلاي قره­ چيلر (شمال ­خاور خاروانا، آذربايجان شرقي)
فصلنامه علوم زمین دوره 112 (1398صفحات 227-240. 
داخلي-ISC49.  فرزانه نوری ناو، افشین زهدی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
چینه­شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقۀ قارخوتلو، جنوب­ باختر زنجان
پژوهش هاي ‌چينه نگاري ‌و ‌رسوب ‌شناسي دوره 35 شماره 3 (1398صفحات 57-78. 
داخلي-ISC48.  رحیمه نفیسی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، مارتیا صادقی
زمین­شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ مادر متاولکانیک­های مجموعه دگرگونی حلب (جنوب­باختر دندی، استان زنجان)
مجله زمین شناسی اقتصادی دوره 11 شماره 4 (1398صفحات 507-524. 
داخلي-ISC47.  فتانه پورمحمد، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عطیم زاده، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری
رخداد معدنی آهن میانج، جنوب‌باختر زنجان: کانه‌زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل‌شده در پهنه سنندج- سیرجان
فصلنامه علوم زمین دوره 111 (1398صفحات 211-235. 
داخلي-ISC46.  ندا شقائی پور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، مریم هنرمند
پترولوژی و زمین ­شیمی توده گرانیتوئیدی و کانسار آهن اسکارنی قوزلو (باختر زنجان)
Petrology and geochemistry of Qozlou granitoid and Fe skarn deposit (west of Zanjan)
زمین شناسی اقتصادی  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC45.  مهسا نوری، افشین زهدی، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری
مطالعه کانی ­شناسی اولیه­ کربنات­های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در بُرش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)
Study of original carbonate mineralogy of the Qom Formation using petrography and geochemical evidences in celestite ore section, Madabad, south of Zanjan
فصلنامه زمین شناسی ایران  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC44.  مهسا نوری، افشین زهدی، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میرعلی ‌اصغر مختاری
چینه‌شناسی سنگی، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم  در بُرش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
Lithostratigraphy, microfacies and sedimentary environment of the Qom Formation at Madabad celestite deposit, south of Zanjan
رخساره های رسوبی  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC43.  علی­ رجب ­زاده، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری، افشین زهدی
چینه­ نگاری، رخساره ­های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه­ سنگ­ های سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال­ باختر زنجان
Stratigraphy, sedimentary facies and tectonic setting of the Upper Red Formation at Chehrabad deposit, northwest of Zanjan
رخساره های رسوبی  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC42.  علی رجب­ زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
کانه ­زایی، ساخت و بافت و خاستگاه کانسار سرب- روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال ­باختر زنجان
Mineralization, structure and texture and genesis of sediment-hosted Chehrabad Pb–Zn–Cu deposit, NW Zanjan
زمین شناسی اقتصادی  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC41.   میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، حسین باقرپور
زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی منطقه گویجه ییلاق (جنوب قیدار)، استان زنجان
Geochemistry and tectonomagmatic setting of volcanic rocks of Qoyjeh Yeylaq area (South of Qeydar), Zanjan Province
فصلنامه علوم زمین  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC40.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه‌سنگ‌های سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار سرب- روی چهرآباد (شمال‌باختر زنجان) با تاکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه
Petrography and geochemistry of major and trace elements of the Upper Red Formation at Chehrabad Pb-Zn deposit, northwest of Zanjan, implication for provenance and tectonic setting
فصلنامه علوم زمین  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC39.  آرشام حقیقی، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عظیم زاده، افشین زهدی
کانه ­زایی، کانی ­شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال­ غرب زنجان
Mineralization, mineralogy, structure, texture and genesis of Ortasu Pb-Zn deposit, NW Zanjan
زمین شناسی اقتصادی  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC38.  فتانه پورمحمد، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عظیم زاده، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری
رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان
Mianaj iron occurrence, southwest of Zanjan: Metamorphosed and deformed volcanosedimentary type of mineralization in Sanandaj- Sirjan zone
فصلنامه علوم زمین دوره 28 شماره 111 (1398صفحات 161-174. 
داخلي-ISC37.  فرخنده توفیقی، میر علی اصغر مختاری، جواد ایزدیار، حسین کوهستانی
زمین شناسی و زایش رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه کانه دار تکاب- تخت سلیمان- انگوران
Geology and genesis of Halab 2 iron occurrence, Takab-Takht e Soleyman- Angouran metallogenic zone
زمین شناسی کاربردی پیشرفته دوره 8 شماره 27 (1397صفحات 44-59. 
International ISI36.  Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Zhaoshan Chang, Holly J. Stein, Craig A. Johnson
Timing and genesis of ore formation in the Qarachilar Cu-Mo-Au deposit, Ahar-Arasbaran metallogenic zone, NW Iran: Evidence from geology, fluid inclusions, O–S isotopes and Re–Os geochronology
Ore Geology Reviews Vol. 102 (2018PP. 757-775.  [Abstract ]
International-ISI35.  Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Zhaoshan Chang, Craig A. Johnson
Intermediate sulfidation type base metal mineralization at Aliabad-Khanchy, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
Ore Geology Reviews Vol. 92 (2018PP. 1-18.  [Abstract ]
International ISI34.  Hossein Kouhestani, Majid Ghaderi, Mohammad Hashem Emami, Sebastien Meffre, Vadim Kamenetsky, Jocelyn McPhie, Khin Zaw, Rasoul Nasiri Bezenjani
Compositional characteristics and geodynamic significance of late Miocene volcanic rocks associated with the Chah Zard epithermal gold–silver deposit, southwest Yazd, Iran
Island Arc Vol. 27 (2017PP. 1-15.  [Abstract ]
داخلي-ISC33.  حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، بهنام مهدیخانی
کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه­ ییلاق، جنوب ­باختر زنجان
Intermediate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization at Qoyjeh Yeylaq deposit, SW Zanjan
زمین شناسی اقتصادی  در دست چاپ 1398.   [Abstract  ]
داخلي-ISC32.  حافظ مرنگی، امیر مرتضی عظیم زاده، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، رامین محمدی نیایی
کاربرد کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب در تعیین فازهای حامل عناصر استراتژیک در معدن روی و سرب انگوران، جنوب غرب زنجان
Implication of mineralogy and geochemistry of trace and rare elements for determination of phases controlling strategic elemets at Angouran Zn-Pb mine, SW Zanjan
زمین شناسی کاربردی پیشرفته دوره 7 شماره 25 (1397صفحات 95-113. 
National-ISC31.  رحیمه نفیسی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، مارتیا صادقی
زمین شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ مادر متاولکانیک های مجموعه دگرگونی حلب (جنوب باختر دندی، استان زنجان)
Geochemistry and tectonomagmatic setting of protolite rocks of meta-volcanics in the Halab metamorphic complex (SW Dandy, Zanjan Province)
زمین شناسی اقتصادی  در دست چاپ 1397.  
National-ISC30.  امیر نادری، قاسم نباتیان، مریم هنرمند، حسین کوهستانی،
زمین شناسی و نحوه تشکیل کانسار منگنز حلب، جنوب باختر زنجان
Geology and genesis of Halab Mn deposit, SW Zanjan
فصلنامه علوم زمین  در دست چاپ 1397.  
National-ISC29.  فریبا آسیای صوفیانی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عظیم زاده
سنگ شناسي، زمین شيمي و محيط تکتونوماگمايي توده هاي نفوذی در منطقه کانه زايي مس- موليبدن- طلاي قره چيلر (شمال خاور خاروانا، آذربايجان شرقي)
Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of intrusive rocks in Qarachilar Cu-Mo-Au mineralization (NE Kharvana, Eastern Azarbaijan)
فصلنامه علوم زمین  در دست چاپ 1397.  
داخلي-ISC28.  عارفه سعیدی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
سنگ شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه خان چای- علی آباد، زیرپهنه طارم، خاور زنجان
Petrology and geochemistry of intrusive rocks at Khanchay-Aliabad region, Tarom sub-zone, East of Zanjan
پترولوژی دوره 9 شماره 1 (1397صفحات 207-229. 
داخلي-ISC27.  حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی  اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین
Tashvir ore occurrence, NE Zanjan: Intermeiate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization in the Tarom-Hashtjin zone
فصلنامه علوم زمین دوره 28 شماره 110 (1397صفحات 97-108. 
International-ISI26.  Tahereh Mansouri, Ahmad Golchin, Hossein Kouhestani
Assessing the phytoavailability of arsenic and phosphorus to corn plant after the addition of an acrylic copolymer to polluted soils
Environmental Monitoring And Assessment Vol. 189 (2017PP. 1-10.  [Abstract ]
National-ISC25.  طاهره منصوری، احمد گلچین، محمدرضا نیستانی، حسین کوهستانی
بررسی تاثیر جاذب های نانو ذرات هماتیت و کوپلیمر اکریلیکی بر توزیع اجزاء آرسنیک در خاک
Effects of Hematite Nanoparticles and Acrylic Copolymer Adsorbents on Distribution of Arsenic Fractions in Soil
پژوهش های خاک دوره 31 شماره 1 (1396صفحات 89-102. 
International-ISI24.  Hossein Kouhestani, Amir Morteza Azimzadeh, Mir Ali Asghar Mokhtari, Mohammad Ebrahimi
Mineralization and fluid evolution of epithermal base metal veins from the Aqkand deposit, NW Iran
N. Jb. Miner. Abh. (J. Min. Geochem.) Vol. 194 Issue 2 (2017PP. 139-155.  [Abstract ]
International-ISI23.  Hossein Kouhestani, Majid Ghaderi, Ross R. Large, Khin Zaw
Texture and chemistry of pyrite at Chah Zard epithermal gold–silver deposit, Iran
Ore Geology Reviews Vol. 84 (2017PP. 80-101.  [Abstract ]
National-ISC22.  سيدمهران حيدری، مجيد قادری، حسين كوهستاني
كانه‌زایي طلای اپي‌ترمال با ميزبان رسوبي عربشاه، جنوب‌خاور تكاب، شمال‌باختر ایران
Sediment-hosted epithermal gold mineralization at Arabshah, SE Takab, NW Iran
فصلنامه علوم زمین دوره 27 شماره 105 (1396صفحات 265-282.  [Abstract  ]
داخلي-ISC21.  فریبا آسیای صوفیانی، میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده
زمین شناسی، زمین شیمی و مطالعات میان بارهای سیال در رگه های کوارتزی مس- مولیبدن- طلادار قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان  شرقی
Geology, geochemistry and fluid inclusion of Qarachilar Cu-Mo-Au quartz veins, northeast of Kharvana, East Azarbaidjan
زمین شناسی اقتصادی دوره 10 شماره 1 (1397صفحات 139-171.  [Abstract  ]
داخلي-ISC20.  حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری
زمین شناسی کانسنگ و مطالعه میان بارهای سیال در کانسار باریت- فلوئوریت جرین، جنوب خاور زنجان
Ore geology and fluid inclusion studies of Jarin barite- fluorite deposit, southeast Zanjan
مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته دوره 7 شماره 25 (1396صفحات 20-34.  [Abstract  ]
National-ISC19.  لیلا طالبی، میر علی اصغر مختاری، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان
The Arpachay mineral occurrence, north of Takab: An epithermal base metal mineralization in the Takab-Angouran-Takht-e-Soleyman metallogenic zone
فصلنامه علوم زمین دوره 26 شماره 104 (1396صفحات 281-296.  [Abstract  ]
National-ISC18.  معصومه نجف زاده، محمد ابراهیمی، میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
رخداد معدنی عربشاه: کانه زایی اپی ترمال طلا- آرسنیک- آنتیموان تیپ کارلین در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان، آذربایجان غربی
The Arabshah occurrence: An epithermal Au-As-Sb Carlin type mineralization in the Takab-Angouran-Takht-e-Soleyman metallogenic zone, western Azerbaijan
مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته شماره 61 (1395صفحه 76.  [Abstract  ]
National-ISC17.   ،محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، مریم فیضی
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق‌کند، شمال زنجان
Petrology and geochemistry of Aqkand acidic volcanic rocks and perlites, north of Zanjan
فصلنامه علوم زمین شماره 101 (1395صفحات 110-99.  [Abstract  ]
National-ISC16.  مریم فیضی، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری
زمین شناسی، کانه‌زایی و زمین شیمی رخداد معدنی مس آق‌کند (شمال زنجان، پهنه طارم- هشتجین)
Geology, mineralization and geochemistry of Aqkand Cu occurrence (north of Zanjan, Tarom-Hashtjin zone)
زمین شناسی اقتصادی دوره 8 شماره 2 (1395صفحات 524-507.  [Abstract  ]
National-ISC15.  میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، عارفه سعیدی
  بررسی تیپ و خاستگاه کانه زایی مس در رخداد معدنی علی آباد موسوی- خان چای، خاور زنجان، با استفاده از داده های سنگ-شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی
Investigation on type and origin of copper mineralization at Aliabad Mousavi- Khanchy occurrence, east of Zanjan, using petrological, mineralogical and geochemical data
فصل نامه علوم زمین دوره 100 (1395صفحات 270-259.  [Abstract  ]
National-ISC14.  سید مهران حیدری، مجید قادری، حسین کوهستانی، مسعود حسینی
کانسار طلا- نقره (مس) اپی‌ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه‌عمیق محیط کششی درون‌کمانی، در شمال‌باختر ماه‌نشان
Touzlar epithermal Au-Ag (Cu) deposit, subvolcanic intrusion-related of intra-arc extensional setting, in northwest Mahneshan
فصل نامه علوم زمین دوره 94 (1393صفحات 329-348. 
International-ISI13.  Ramin Mohammadi Niaei, Farahnaz Daliran, Nima Nezafati, Mansour Ghorbani, Jamal Sheikh Zakariaei, Hossein Kouhestani
The Ay Qalasi deposit: An epithermal Pb–Zn (Ag) mineralization in the Urumieh–Dokhtar Volcanic Belt of northwestern Iran
N. Jb. Miner. Abh. (J. Min. Geochem.) Vol. 192 Issue 3 (2015PP. 263-274.  [Abstract ]
International12.  Ehsan Shahidi, Mohammad Ebrahimi, Hossein Kouhestani
Petrogenesis of the Miocene volcanic rocks at Mesgar area, S Gheidar, Iran
Geochemistry Journal Vol. 2 Issue 2 (2015PP. 6-10.  [Abstract ]
National-ISC11.  مهری کرمی، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
رخداد معدنی آهن لولك‌آباد، شمال‌باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ايران مركزي
Lulak Abad iron occurrence, northwest of Zanjan: Metamorphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in Central Iran
زمین شناسی اقتصادی دوره 8 شماره 1 (1395صفحات 93-115.  [Abstract  ]
National-ISC10.  محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی، احسان شهیدی
بررسی تیپ و خاستگاه کانه زایی آهن در رخداد معدنی مسگر، جنوب زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی
Investigation on type and origin of iron mineralization at Mesgar occurrence, south of Zanjan, using petrological, mineralogical and geochemical data
زمین شناسی اقتصادی دوره 7 شماره 1 (1394صفحات 111-127.  [Abstract  ]
National-ISC9.  زهره محمدی، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
رخداد معدنی آهن گورگور، شمال خاور تکاب: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون‌شده در زون سنندج- سیرجان
Goorgoor iron occurrence, northeast of Takab: Metamorphosed volcano-sedimentary type of mineralization in Sanandaj- Sirjan zone
زمین شناسی کاربردی پیشرفته شماره 20 (1393صفحات 32-15.  [Abstract  ]
International-ISI8.  Hossein Kouhestani, Nematollah Rashidnejad-Omran, Ebrahim Rastad, Mohammad Mohajjel, Richard J. Goldfarb, Majid Ghaderi  
Orogenic gold mineralization at the Chah Bagh deposit, Muteh gold district, Iran
Journal of Asian Earth Sciences Vol. 91 (2014PP. 89-106 DOI:  DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.04.02.  [Abstract ]
National-ISC7.  حسين کوهستاني، مجيد قادري، محمدهاشم امامي، سباستين مِفرِه، واديم کامنتسکي، جوسلين مک¬في و خين زاو
ژئوشيمي سنگ کل و ايزوتوپي استرانسيم- نئوديميم سنگهاي آتشفشاني ميزبان کانسار نقره- طلاي چاه زرد، کمربند اروميه- دختر
Whole-rock and Sr-Nd isotope geochemistry of volcanic host rocks of the Chah Zard Ag-Au deposit, Urumieh-Dokhtar belt
فصل نامه علوم زمين شماره 185 (1392صفحات 196-15.  [Abstract  ]
National-ISC6.  حسين کوهستاني، ابراهيم راستاد، نعمت اله رشيدنژاد عمران، محمد محجل
عوامل کنترل کننده، مراحل تکوين و مدل تشکيل کانسار طلای چاه باغ، منطقه معدني موته
Mineral enrichment factors, evolution stages and genetic model of the Chah Bagh gold deposit, Muteh mining area
فصل نامه علوم زمين شماره 53 (1392صفحات 63-15.  [Abstract  ]
National-ISC5.  حسين کوهستاني، مجيد قادري، محمدهاشم امامي، خين زاو
کانسار چاه زرد: کانه زايي نقره- طلاي اپي ترمال با ميزبان برشي در کمربند اروميه- دختر
Chah Zard deposit: Breccia-hosted epithermal Ag-Au mineralization in the Urumieh-Dokhtar belt
فصلنامه علوم زمین شماره 87 (1392صفحات 9-24.  [Abstract  ]
International-ISI4.  Hossein Kouhestani, Majid Ghaderi, Zhaoshan Chang, Khin Zaw
Constraints on the ore fluids in the Chah Zard breccia-hosted epithermal Au –Ag deposit, Iran: Fluid inclusions and stable isotope studies
Ore Geology Reviews Vol. 65 (2015PP. 512-521.  [Abstract ]
داخلي-ISC3.  حسين كوهستاني،  ابراهيم راستاد، نعمت­ الله رشيدنژاد عمران، محمد محجل 
کانه­ زائی طلا در پهنه ­های برشی شکل­ پذير و شکنای کانسار چاه­ باغ، منطقه معدنی موته، پهنه سنندج-سيرجان  
Gold mineralization in Chah-Bagh ductile-brittle shear zones, Muteh mining district, Sanandaj-Sirjan zone  
فصلنامه علوم زمین شماره 142 (1385صفحات 165-15.  [Abstract  ]
International ISI & ISC2.  Hossein Kouhestani, Ebrahim Rastad, Nematollah Rashidnejad Omran
Auriferous Sulfides from the Chah-Bagh Gold Occurrence, Muteh Mining District
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran Issue 125 (2008PP. 136-25.  [Abstract  ]
International-ISI1.  Hossein Kouhestani, Majid Ghaderi, Khin Zaw, Sebastien Meffre, Mohammad Hashem Emami
Geological setting and timing of the Chah Zard breccia-hosted epithermal gold-silver deposit in the Tethyan belt of Iran
Mineralium Deposita Vol. 10.1007/s0 Issue 425 (2012PP. 440-25 DOI: 1.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 85. شکوفه خان‌احمدلو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، ناهید رحمتی
ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانه‌زایی در رخداد معدنی سرب- روی- مس کورچشمه، جنوب‌باختر تاکستان، استان قزوین
Geological and mineralization characteristics of the Kourcheshmeh Pb-Zn-Cu occurrence, SW Takestan, Qazvin Province

چهل و یکمین گردهمایی علوم زمین


سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 2 - 3 اسفند 1401.  
National 84. حمید هاشم‌پور، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، سید غفور علوی
زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ساخت و بافت رخداد معدنی طلای تیکمه‌داش 2 (جنوب‌خاور بستان‌آباد)
Geology, mineralogy and structure and texture of Tikmeh Dash 2 gold occurrence (SE Bostan Abad)

چهل و یکمین گردهمایی علوم زمین


سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 2 - 3 اسفند 1401.  
National 83. حامد دانشور، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ساخت و بافت کانه‌زایی در رخداد معدنی روی- سرب توزلو، جنوب قیدار، استان زنجان
Geological, mineralogical, textural and structural characteristics of the Tozlou Zn-Pb occurrence, south Qeydar, Zanjan Province

چهل و یکمین گردهمایی علوم زمین


سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور , تهران-ایران, 2 - 3 اسفند 1401.  
National 82. میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، محمدحسن باوی
کانسار آنتیموان مغانلو (باختر زنجان): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی و میان‌بارهای سیال

بیست و پنجمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران


دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 5 - 6 بهمن 1401.  
National 81. میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، سجاد محسنی بدل­آبادی
پترولوژی و ژئوشیمی گنبد نیمه‌نفوذی شمال روستای قرائی (باختر زنجان)

بیست و پنجمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران


دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 5 - 6 بهمن 1401.  
National 80. حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، محمد صحبتلو
تعیین تیپ کانسار قبچاق (شمال‌باختر قره‌چمن، آذربایجان شرقی) براساس شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی و زمین‌شیمی

بیست و پنجمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران
 


دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 5 - 6 بهمن 1401.  
National 79. حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری  
ژنز رگه‌های اپی‌ترمال فلزات پایه در مطقه معدنی ارمغان‌خانه، پهنه طارم- هشتجین: داده‌های زمین‌شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن- گوگردچهاردهمین همایش ملی انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران

چهاردهمین همایش ملی انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران


مجتمع آموزش عالی گناباد, گناباد-ایران, 16 - 17 شهريور 1401.  
National 78. حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
تعیین تیپ کانسار عباس‌آباد، پهنه طارم- هشتجین، براساس شواهد زمین‌شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن- گوگرد

سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه لرستان, خرم‌آباد-ایران, 17 - 18 شهريور 1400.  
National 77. حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
کانه‌زایی فلزات پایه تیپ اپی‌ترمال حدواسط در کانسار مرشون، پهنه طارم- هشتجین: شواهد زمین‌شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن- گوگرد

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه بوعلی سینا, همدان-ایران  1399.  
National 76. Stein Holly ،Zhaoshan Chang حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
تعیین منشا سیالات و سن کانه زایی در کانسار مس- مولیبدن- طلای قره چیلر براساس شواهد زمین شناسی، سیالات درگیر و داده های ایزوتوپی

یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران  1398.  
National 75. نگار کبودمهری، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
چینه‌شناسی و پتروگرافی سنگ میزبان کانسار سرب- روی تریان، شمال‌باختر زنجان

یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران  1398.  
National 74. افسانه قربانی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، شمال زنجان

یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران  1398.  
National 73. میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، شیوا کردیان
کانی های عناصر کمیاب خاکی در کانسار مگنتیت- آپاتیت گلستان آباد، پهنه طارم- هشتجین، استان زنجان

یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران  1398.  
National 72. سمیه محمدی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار مرشون، جنوب‌خاور زنجان

اولین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزادالبرزو دریای خزر


دانشگاه گلستان, گرگان-ایران  1398.  
National 71. بهارک محضی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار زاجکان، جنوب‌خاور زنجان

اولین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزادالبرزو دریای خزر


دانشگاه گلستان, گرگان-ایران  1398.  
National 70. حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، سهیلا آقاجانی مرسا
مطالعه میان بارهای سیال در کانه زایی اکسید آهن- آپاتیت ایوب انصار، جنوب خاور تکاب، آذربایجان غربی

سومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1398.  
National 69. Junxing Zhao، Kezhang Qin،حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
زمین شناسی کانسنگ و ویژگی های سیالات درگیر و ایزوتوپی اکسیژن- گوگرد در کانسار اپی ترمال فلزات پایه زاجکان، کمربند فلززایی طارم- هشتجین، شمال باختر ایران

 سومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین 


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1398.  
International 68.  Junxing Zhao، Kezhang Qin،حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
Zajkan intermediatesulfidation epithermal deposit, NW Iran: Mineral paragenesis, fluid inclusion and oxygensulfur isotope

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region


Dokuz Eylül University, ازمیر-ترکیه  2019.  
International 67. Junxing Zhao ،kezhang Qin ،میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
Age and geochemical constraints on petrogenesis of the Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin magmatic belt, NW Iran

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region


Dokuz Eylül University, ازمیر-ترکیه  2019.  
International 66. Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Zhaoshan Chang, Holly J. Stein
Geology and geochemistry of the middle Eocene Qarachilar Cu‒Mo‒Au deposit, NW Iran

2nd TRIGER international Conference


University of Tehran, Tehran-Iran, 12 - 16 November 2018.  [Abstract ]
National 65. علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان: کانه زایی سرب- روی و مس با سنگ میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی
Chehrabad deposit, NW Zanjan: Sediment-hosted Redbed type Pb-Zn and Cu mineralization in the Upper Red Formation

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 64. آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و خاستگاه کانسار مس با سنگ میزبان رسوبی حمزه لو، شمال باختر زنجان
Mineralization, structure and texture and genesis of Hamzelou sediment-hosted Cu deposit, NW Zanjan

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 63. مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و تیپ کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
Mineralization, structure and texture and type of Madabad Celestite, south of Zanjan

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
International 62. Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Zhaoshan Chang
Origin and evolution of mineralizing fluids of the Armaqan Khaneh epithermal base metal deposits, NW Iran: fluid inclusion and stable isotope perspective

Porphyry Cu-Au-Mo Mineralization Systems International symposium


Institute of Geology and Geophysics, China University of Sciences, Beijing-China  2018.  
International 61. Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Zhaoshan Chang, Holly J. Stein
Geology, fluid inclusion, isotope systematics and geochronology of the Qarachilar Cu‒Mo‒Au deposit, NW Iran: implication for ore genesis

Porphyry Cu-Au-Mo Mineralization Systems International symposium


Institute of Geology and Geophysics, China University of Sciences, Beijing-China  2018.  
International 60. Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, K.N. Pang, S.L. Chung
Age and geochemical constraints on granitoid petrogenesis in the Khorram Darag-Khakriz region (36.5 ˚N, 48.5 ˚E), Urumieh-Dokhtar magmatic arc, NW Iran

Geochemistry Symposium-Turkey


Karadeniz Technical University, Antalya-Turkey  2018.  
International 59. Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Neda Shafaeipour, Kazem Gholizadeh
Mineral Chemistry and Formation Conditions of Calc-Silicate Minerals in the Qozlou Fe skarn Deposit, Zanjan Province, NW Iran

Geochemistry Symposium


Karadeniz Technical University, Antalya-Turkey  2018.  
National 58. حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، ژائوشان چانگ، کریگ جانسون
تعیین منشا سیالات کانه ساز در کانسار اپی ترمال فلزات پایه علی آباد- خانچای شمال غرب ایران براساس داده های سیالات درگیر و ایزوتوپی پایدار
Fluid inclusion and stable isotope constraints on the ore fluids in the Aliabad-Khanchy epithermal base metal deposit, NW Iran

دومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران آبان 1396.  
International 57.  زهرا قادری، حسین کوهستانی، فرخنده توفیقی
ویژگی های زمین شناسی، سنگ شناسی و ریزساختاری واحدهای شیستی در رخداد معدنی آهن کوسج، جنوب باختر زنجان
Geologic, petrographic and microstructural characteristics of schist units at Kosaj iron occurrence, SW Zanjan
36 گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 56.  فرزانه نوری ناو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند روته در منطقه قارختلو، جنوب باختر زنجان
Microfacies and sedimentary environment of the Ruteh Formation at Qarkhotlou area, SW Zanjan
36 گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 55.  فاطمه ندرلو، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان
ویژگی های زمین‌شناسی و کانه‌زایی رخداد معدنی مس (طلا) شمال چرگر، جنوب خاور زنجان
Geological and mineralization characteristics of north of Chargar Cu (Au) occurrence, southeast of Zanjan
36 گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 54.  مژده محمدی لیسه رودی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، افشین زهدی
ویژگی های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و کانه‌زایی در کانسار فلوئورین- سرب- روی سرچلشک، سوادکوه مازندران
Geological, mineralogical and mineralization characteristics of Sarcheleshk F-Pb-Zn deposit, Savad kouh, Mazandaran
36 گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
National 53.  شیوا کردیان، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، سمیه ویسه
ویژگی های زمین شناسی، کانی شناسی و ساخت و بافت کانسار مگنتیت- آپاتیت گلستان آباد، خاور زنجان
Geology, mineralogy, structure and texture of Golestan Abad Magnetite- Apatite deposit, East od Zanjan
بیست و پنجمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه یزد, یزد-ایران, 4 - 5 بهمن 1396.  
National 52.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
برخاستگاه و جایگاه تکتونیکی ماسه سنگ های میزبان کانسار چهرآباد، سازند قرمز بالایی (شمال باختر زنجان)
Provenance and tectonic setting of sandstone host rocks at Chehrabad deposit, Upper Red Formation (NW Zanjan)
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران, تهران-ایران, 20 ارديبهشت 1396.  
National 51.  آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
چینه شناسی و ترکیب سنگ شناسی ماسه-سنگ های سازند قرمز بالایی در کانه زایی مس حمزه لو (شمال باختر زنجان)
Stratigraphy and petrographical composition of the Upper Red Formation sandstone in Hamzelou Cu deposit (NW Zanjan)
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران, تهران-ایران, 20 ارديبهشت 1396.  
National 50.  مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
icrofacies and sedimentary environment of the Qom Formation at Madabad celestine deposit, south of Zanjan
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران, تهران-ایران, 20 ارديبهشت 1396.  
National 49.  نیلوفر شکوری نکو، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، افشین زهدی
چینه شناسی، پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی، منطقه ساری کند، شمال غرب زنجان
Stratigraphy, petrographyand provenance analysis of the Upper Red Formation Sandstones, Sarikand area, NW Zanjan
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران, تهران-ایران, 20 ارديبهشت 1396.  
National 48.  فرزانه نوری، میر علی اصغر مختاری، جواد ایزدیار، حسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانی شناسی کانسار آهن علم کندی، باختر زنجان
Geological and mineralogical characteristics of Alamkandi Fe deposit, west of Zanjan
سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1395.  
National 47.  فاطمه رضایی،جواد ایزدیار، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
سنگ شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی سرب- روی- مس قره داش، باختر ماه نشان
Petrography and mineralogy of Qaradash Pb-Zn-Cu mineralization, west of Mahneshan
بیست و چهارمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
6 - 7 بهمن 1395.  
National 46.  ندا شفایی پور سرمور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، مریم هنرمند
سنگ شناسی و کانی شناسی کانسار آهن قوزلو، باختر زنجان
Petrography and mineralogy of Qozlou Fe deposit, west of Zanjan
بیست و چهارمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 6 - 7 بهمن 1395.  
National 45.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
سنگ شناسی و کانی شناسی سنگ میزبان کانسار سرب-روی-مس چهرآباد، شمال باختر زنجان
Petrology and mineralogy of host rock of Chehrabad Pb-Zn-Cu deposit, NW Zanjan.
بیست و چهارمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 6 - 7 بهمن 1395.  
National 44.  فریده کلوندی، محمد ابراهیمی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن خاکریز، جنوب باختر زنجان
Mineralogy and geochemistry of Khakriz iron deposit, southwest of Zanjan
بیست و چهارمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 6 - 7 بهمن 1395.  
National 43.  حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری
زمین شناسی، کانی شناسی و کانه زایی کانسار باریت- فلوئورین جرین، جنوب خاور زنجان
Geology, mineralogy and mineralization of Jarin barite-flourite deposit, SE Zanjan
بیست و چهارمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 6 - 7 بهمن 1395.  
National 42.  نیلوفر شکوری نکو، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب و روی ساری کند، شمال غرب زنجان
Mineralization, structure and texture and mineralogy of Sarikand Pb-Zn deposit, NW Zanjan
سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1395.  
National 41.  رحیمه نفیسی، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، مارتیا صادقی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی طلای حلب، جنوب باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Halab Au mineral occurrence, SW Zanjan
سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1395.  
National 40.  حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، بهنام مهدیخانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی سرب (روی- نقره) گویجه ییلاق، جنوب قیدار، استان زنجان
Geological and mineralization characteristics of Qoyjeh Yeylaq Pb (Zn-Ag) mineralization, south Qeydar, Zanjan province
سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1395.  
National 39.  آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی کانسار مس حمزه لو ، شمال باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Hamzelou Cu deposit, NW Zanjan
سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1395.  
National 38.  مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
ویژگی های زمين شناسی و كانه زایی کانسار سلستين مادآباد، جنوب- جنوب باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Madabad celestite deposit, S-SW Zanjan
سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1395.  
National 37.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب-روی-مس چهرآباد، شمال باختر زنجان
Mineralization, structure and texture and mineralogy of Chehrabad Pb-Zn-Cu deposit, NW Zanjan
سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1395.  
National 36.  آرشام حقیقی، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده، افشین زهدی، حافظ مرنگی
ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ و برخاستگاه ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ های میوسن پیشین، منطقه اورتاسو، شمال غرب زنجان
Petrography and provenance of early Miocene sandstones, Ortasu area, NW Zanjan
دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 8 - 9 ارديبهشت 1395.  [Abstract  ]
International 35.  M.A.A. MOKHTARI, H. KOUHESTANI, K.N. PANG
Petrology and geochemistry of Qaradagh batholith, NW Iran
Goldschmidt2016
Yokohama-Japan, 1 July - 26 June 2016.  [Abstract ]
International 34.  زهرا فریدونی، امیرمرتضی عظیم زاده، حسین کوهستانی، محسن موید، حافظ مرنگی
مطالعه کانی شناسی و کانه نگاری کانه زایی آهن در رخداد معدنی حلب (جنوب باختری زنجان) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1394.  [Abstract ]
International 33.  فتانه پورمحمد، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده، قاسم نباتیان، میرعلی اصغر مختاری
کانی شناسی و ساخت و بافت ماده معدنی در رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان
سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1394.  [Abstract ]
International 32.  فاطمه کرمی، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری، امیرمرتضی عظیم زاده
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی کانسار روی- سرب (نقره) حلب، جنوب باختر زنجان
سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1394.  [Abstract ]
National 31.  علی اصغر آتشنما، میرعلی اصغر مختاری، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
کانی شناسی وپتروگرافی سنگ های آتشفشانی مافیک منطقه رشت آباد، شمال زنجان
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه دامغان, دامغان-ایران, 7 - 8 بهمن 1394.  [Abstract ]
National 30.  فريبا آسياي صوفياني، میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده
میکروترمومتری میان بارهای سیال در رگه های کوارتزی مس مولیبدن طلادار قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 9 ارديبهشت 1394.  [Abstract ]
National 29.  حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری
ویژگی های زمين شناسی و کانه زایی رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر دندي
هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 3 - 4 دي 1393.  [Abstract ]
National 28.  الناز فخرشفایی، میرعلی اصغر مختاری، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی کانسار آهن خاکریز- باغ کندی، جنوب باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Khakriz-Bagh Kandi iron deposit, SW Zanjan
سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1393.  [Abstract  ]
National 27.  معصومه نجف زاده، محمد ابراهیمی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی
ویژگی‌های زمین شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی طلای عربشاه، جنوب‌خاور تکاب
Geological and mineralogical chracteristics of Arabshah Au occurrence, southwest of Takab
سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1393.  [Abstract  ]
National 26.  لیلا طالبی، میرعلی اصغر مختاری، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
ویژگی های زمين شناسی و کانه زایی رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب
هجدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 3 - 4 دي 1393.  [Abstract ]
National 25.  فریبا آسیای صوفیانی، میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده
پتروگرافی و کانی شناسی توده نفوذی میزبان کانی سازی مس- طلا- مولیبدن قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی
هجدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 3 - 4 دي 1393.  [Abstract ]
International 24.  Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani, Zhaoshan Chang, Khin Zaw
Breccia-hosted low- to intermediate-sulfidation epithermal mineralization at Chah Zard Au–Ag deposit, Iran
AOGS 2014
Sapporo-Japan, 28 July - 1 August 2014.   [Abstract 
National 23.  حسین کوهستانی، ابراهیم راستاد، نعمت اله رشیدنژاد عمران
كانه زائي طلا در پهنه‌هاي برشي خميري و شكناي ناحيه چاه‌باغ، منطقه معدني موته (جنوب باختري دليجان، اصفهان)  
بیست و دومین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران اسفند 1382.  [Abstract ]
National 22.  حسین کوهستانی، نعمت اله رشیدنژاد عمران، ابراهیم راستاد  
تحولات ژئوشيميايی عناصر اصلی و فرعی و ارتباط آنها با کانه­ زائی طلا در پهنه ­های برشی کانسار چاه­ باغ، منطقه معدنی موته  
بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران بهمن 1383.  [Abstract ]
National 21.  حسین کوهستانی، ابراهیم راستاد، نعمت اله رشیدنژاد عمران، محمد محجل
دگرشکلی، دگرسانی و نقش آنها در کانه ­زائی طلا در پهنه ­های برشی کانسار چاه­ باغ  
بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران بهمن 1383.  [Abstract ]
National 20.  حسين کوهستانی، ابراهيم راستاد، نعمت اله رشيدنژاد عمران
طلای غيرقابل رويت در کانی های سولفيدی کانسار چاه باغ، منطقه معدنی موته
بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران بهمن 1384.  [Abstract ]
National 19.  حسين کوهستاني، ابراهیم راستاد، نعمت­ اله رشیدنژاد عمران، محمد محجل
کانه ­زایی طلای کوهزایی در پهنه ­های بُرشی کانسار چاه ­باغ، منطقه معدنی موته
نخستین سمینار تخصصی تیپ های کانه زایی طلا در پهنه سنندج- سیرجان
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران, 25 بهمن 1390.  [Abstract ]
International 18.  Hossein Kouhestani, Majid Ghaderi, Khin Zaw
Chah Zard, a breccia-hosted epithermal silver-gold deposit in the Tethyan belt of Iran
24th Victorian Universities Earth and Environmental Sciences Conference (VUEES)
University of Melbourne, Melbourne-Australia, 5 November 2010.  [Abstract ]
International 17.  Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani, Khin Zaw, Sebastien Meffre
U–Pb geochronology and Pb isotope characteristics of Chah Zard Ag–Au epithermal deposit, West-central Iran
11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and EXPO (SGEM)
Albena-Bulgaria, 19 - 25 June 2011.  [Abstract ]
International 16.  Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani, Zhaoshan Chang, Z., Khin Zaw
Fluid inclusion and stable isotope study of the Chah Zard breccia-hosted epithermal gold-silver deposit, west central Iran  
34th International Geological Congress (IGC)
Brisbane-Australia, 5 - 10 August 2012.  [Abstract ]
International 15.   Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani, Zhaoshan Chang, Khin Zaw 
Fluid inclusion and stable isotope constraints on the ore fluids in the Chah Zard breccia-hosted epithermal Au-Ag deposit, west central Iran
ECROFI-XXII
Turkey, 4 - 9 June 2013.  [Abstract ]
International 14.  Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani, Sebastien Meffre, Khin Zaw
Constraints on the Chah Zard Au–Ag mineralization, west-central Iran using whole-rock and Sr–Nd isotope geochemistry of volcanic host rocks
9th Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences Society (AOGS)
Singapore, 13 - 17 August 2012.  [Abstract ]
International 13.  Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani, Khin Zaw, Sebastien Meffre 
Geochemistry and Geochronology Study on Chah Zard Deposit: A Breccia-Hosted Ag-Au Epithermal Mineralization in Iran  
8th Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences Society (AOGS)
Taiwan, 8 - 12 August 2011.  [Abstract ]
International 12.  Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani
Chah Zard Deposit: the First Report of Ag-Au Epithermal Mineralization with Brecciated Host in Iran
7th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS)
India, 5 - 9 July 2010.  [Abstract ]
International 11.  Majid Ghaderi, Hossein Kouhestani, Khin Zaw, Terry Mernagh
Fluid inclusion microthermometry and laser Raman spectroscopy analysis of the Chah Zard epithermal gold-silver deposit, west central Iran  
ACROFI IV
Brisbane-Australia, 10 - 12 August 2012.  [Abstract ]
National 10.  حسين کوهستانی، مجيد قادری، محمدهاشم امامی
ويژگي هاي زمين شناسي، دگرساني و کانه زايي کانسار چاه زرد، جنوب باختري يزد: کانی سازي نقره- طلاي اپي ترمال با ميزبان برشي
Geological, alteration and mineralization characteristics of Chah Zard deposit, SW Yazd: epithermal Ag-Au mineralization with brecciated host
بیست و هفدمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران, 19 - 21 بهمن 1388.  [Abstract  ]
International 9.  مریم فیضی، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی، میرعلی­ اصغر مختاری 
پتروگرافی سنگ­های آتشفشانی منطقه آق ­کند (شمال زنجان) با نگرشی بر  پرلیت‌زایی  
Petrography of volcanic rocks in Aqkand area, north of Zanjan, with considering perlitization
سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المملی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, مشهد-ایران, 27 - 31 بهمن 1392.  [Abstract  ]
International 8.  حسین کوهستانی، محمد ابراهیمی، مهری کرمی
مطالعات پتروگرافی و ریزساختاری مرتبط با دگرشکلی شکل­ پذیر در منطقه لولک ­آباد، خاور ماه­ نشان  
Petrography and microstructural studies related to ductile deformation in Lulak Abad area, east of Mahneshan  
سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, مشهد-ایران, 27 - 30 بهمن 1392.  [Abstract  ]
National 7.  میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، عارفه سعیدی
پتروگرافی و کانی‌شناسی توده نفوذی علی آباد، منطقه طارم، شرق زنجان
Petrography and mineralogy of Ali Abad intrusive body, Tarom area, East of Zanjan
بیست و یکمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان-ایران, 21 - 22 اسفند 1392.  [Abstract  ]
International 6.  حسین کوهستانی میرعلی اصغر مختاری
ویژگی های زمين شناسی و کانه زایی رخداد معدنی مس علی آباد، منطقه طارم، خاور زنجان
Geological and mineralization characteristics of Ali Abad cooper occurrence, Tarom area, east of Zanjan
هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران, 7 - 9 آبان 1392.  [Abstract ]
International 5.  زهره محمدی حسین کوهستانی محمد ابراهیمی
کانی شناسی، ساخت و بافت و تیپ کانه زایی آهن در رخداد معدنی گورگور، شمال خاوری تکاب
Mineralogy, structure and texture and mineralization type of Goorgoor iron occurrence, NE Takab
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، متالورژی و محیط زیست
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 26 - 27 شهريور 1392.  [Abstract  ]
International 4.  مهری کرمی حسین کوهستانی محمد ابراهیمی
کانی شناسی، ساخت و بافت و تیپ کانه زایی آهن در رخداد معدنی لولک آباد، خاور ماه نشان
Mineralogy, structure and texture and mineralization type of Lulak Abad iron occurrence, east of Mahneshan
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، متالورژی و محیط زیست
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 26 - 27 شهريور 1392.  [Abstract  ]
National 3.  زهره محمدی، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی آهن گورگور، شمال باختری تکاب
Geological and mineralization characteristics of Goorgoor iron occurrence, NW Takab
سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 11 - 12 آذر 1391.  [Abstract  ]
National 2.  مهری کرمی محمد ابراهیمی حسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی آهن لولک آباد، خاور ماه نشان
Geological and mineralization characteristics of Lulak Abad iron occurrence, east of Mahneshan
سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 11 - 12 آذر 1391.  [Abstract  ]
National 1.  احسان شهیدی، محمد ابراهیمی، حسین کوهستانی
مطالعه ساخت، بافت و کانه نگاری در رخداد معدنی آهن مسگر، جنوب قیدار
Structure, texture and mineralography of Mesgar iron occurrence, south Gheydar
چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, Birjand-Iran, 10 - 11 شهريور 1391.  [Abstract  ]