خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24656   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

علایق پژوهشی

زمين‌­­شناسی اقتصادی، کانسارهای اپی­­‌ترمال فلزات پایه و قیمتی، کانسارهای طلای کوهزايی، کانسارهای اسکارن، کانسارهای مس، سرب و روی با سنگ میزبان رسوبی، ژئوشيمی اکتشافی، ژئوشيمی عناصر کمياب و کمیاب خاکی، ژئوشيمی ايزوتوپی، مطالعات سيالات درگير