خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26284   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

شرکت در کارگاههای آموزشی

"مدل های زمین شناسی و اکتشافی تیپ های کانه زایی فلزی"سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، 1395، پروفسور ریچارد گلدفارب، پروفسور دیوید لیچ، پروفسور جرمی ریچاردز

"مهندسی معدن، فضاهای زیرزمینی و محیط زیست" دانشگاه زنجان، 1394، پروفسور بهمن رنجبر از دانشگاه مونتان لئوبن اتریش

"سیالات درگیر"دانشگاه زنجان، 1394، دکتر امیرمرتضی عظیم زاده

"گوهرشناسی"دانشگاه زنجان، 1394

"تیپ ­های کانه ­زایی طلا در پهنه سنندج-سیرجان" سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی ایران، 1390

"ساختار، نفوذپذيری و جريان سيالات در سيستم­ های گرمابی کنترل­ شده با شکستگی" مرکز عالی تحقيقاتی کانسارها، دانشگاه تاسمانيا، استراليا، 2011، پروفسور Steven Cox از دانشگاه ملی استراليا

"زمين ­شناسی و اکتشاف کانسارهای بزرگ و بسيار بزرگ" سازمان زمين­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1389، پروفسور Peter Laznika از بنگاه مواد معدنی استراليا، آدلايد

"منابع معدنی: زمين ­شناسی و ژئوشيمی کانسارها" سازمان زمين­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1388، پروفسور Bernd Lehmann از دانشگاه صنعتی کلاستال آلمان

"کانسارهای مرتبط با گرانيت ها" سازمان زمين­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1388، پروفسور Bernd Lehmann از دانشگاه صنعتی کلاستال آلمان

"تکتونيک صفحه­ای، ماگماتيسم و ژئوشيمی توده­ های نفوذی و سنگ ­های آتشفشانی" سازمان زمين­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1388، دکتر Mark B. Allen از دانشگاه دورهام انگلستان