خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26519   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 طاهره منصوری بهمن  1395خاک‌شناسی بررسي تاثیر سه نوع پلیمر پلي‌آكريل آمید و نانوذرات هماتیت بر تحرك و گیاه فراهمی آرسنیك در خاك آلوده   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
43 احسان شهیدی اسفند  1391زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی منطقه مسگر (جنوب قیدار) با نگرشی بر کانه‌زایی آهن   استاد مشاور
42 مهری کرمی آبان  1392زمین‌شناسی- پترولوژی پتروگرافی سنگ‌های دگرگونی منطقه لولک‌آباد (غرب زنجان) با نگرشی بر کانه‌زایی آهن   استاد راهنما
41 زهره محمدی شهريور  1392زمین‌شناسی- پترولوژی پتروگرافی سنگ‌های دگرگونی منطقه حلب (شمال‌شرق تکاب) با نگرشی بر کانه‌زایی آهن   استاد راهنما
40 عارفه سعیدی اسفند  1393زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی منطقه علی‌آباد موسوی- خان‌چایی (منطقه طارم، استان زنجان) با نگرشی بر کانه‌زایی مس   استاد راهنما
39 مریم فیضی اسفند  1393زمین‌شناسی- پترولوژی زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار مس آق‌کند، شمال زنجان   استاد راهنما
38 فریبا آسیای صوفیانی آذر  1394زمین‌شناسی- پترولوژی مطالعه كاني‌شناسي، ژئوشيمي و سيالات درگير در كانه‌زايي منطقه قره‌چيلر ( شمال‌شرق خاروانا، آذربايجان شرقي)   استاد راهنما
37 معصومه نجف‌زاده آبان  1394زمین‌شناسی- پترولوژی پتروگرافي سنگ دگرگوني منطقه عربشاه ( جنوب‌شرق تكاب) با نگرشي بر كانه‌زايي As-Au   استاد مشاور
36 لیلا طالبی بهمن  1394زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی سنگ‌های آذرین منطقه آرپاچای با نگرشی بر کانه‌زایی سرب   استاد مشاور
35 الناز فخر شفائی بهمن  1394زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژي و ژئوشيمي توده گرانيتوئيدي خاكريز (جنوب زنجان) و هاله دگرگوني مجاورتي آن   استاد مشاور
34 علی‌اصغر آتشنما اسفند  1394زمین‌شناسی- پترولوژی زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار پلی‌متال رشت آباد، شمال زنجان   استاد مشاور
33 حافط مرنگی بهمن  1395زمین‌شناسی اقتصادی كاني‌شناسي و ژئوشیمي كانه‌ها و كانی‌های مستعد تمركز عناصر فرعي و نادر خاكي در معدن روي و سرب انگوران، جنوب‌غرب دندی   استاد مشاور
32 آرشام حقیقی بردینه اسفند  1395زمین‌شناسی اقتصادی ژئوشیمي و ژنز كانسار سرب-روي اورتاسو، شمال‌غرب زنجان   استاد راهنما
31 امیر نادری اسفند  1395زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسي، كاني‌شناسي، ژئوشیمي و ژنز كانسار منگنز حلب، جنوب‌غرب زنجان   استاد مشاور
30 فتانه پورمحمد ارديبهشت  1396زمین‌شناسي اقتصادی زمین‌شناسي، ژئوشیمي و خاستگاه كانه‌زايی آهن میانج، منطقه حلب، جنوب‌باختر زنجان   استاد راهنما
29 زهرا فریدونی خرداد  1396زمین‌شناسي اقتصادی زمین‌شناسي،كاني‌شناسي و ژئوشیمي كانه‌زايی آهن حلب، جنوب‌باختر زنجان   استاد راهنما
28 فریده کلوندی شهريور  1396زمین‌شناسی- پترولوژی مینرال شیمي هاله اسكارني خاكريز- باغ‌كندي (جنوب زنجان) با نگرشي بر كانه‌زايی آهن   استاد مشاور
27 فرخنده توفیقی شهريور  1396زمین‌شناسی- پترولوژی بررسي زمین‌شناسي و پترولوژي واحدهای دگرگوني میزبان كانه‌زايی آهن حلب (جنوب‌باختر دندي)، زنجان با نگرشي بر ژئوشیمي و خاستگاه کانه‌زایی   استاد مشاور
26 نسرین محمدبیگی شهريور  1396زمین‌شناسی- پترولوژی كاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن قواق، جنوب‌غرب دندي (استان زنجان)   استاد مشاور
25 حسین باقرپور آبان  1396زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی منطقه گویجه‌ییلاق (جنوب قیدار) با نگرشی بر کانه‌زایی سرب- روی   استاد راهنما
24 ندا شفائی‌پور سرمور بهمن  1396زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژي و ژئوشيمي توده گرانيتوئيدي قوزلو (باختر زنجان) و هاله دگرگوني مجاورتي آن   استاد راهنما
23 علی رجب‌زاده بهمن  1396زمین‌شناسي اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی با سنگ میزبان رسوبی چهرآباد (شمال خاور ماه نشان)   استاد راهنما
22 رحیمه نفیسی بهمن  1396زمین‌شناسي اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه‌زایی طلای حلب، جنوب‌باختر زنجان   استاد راهنما
21 فاطمه کرمی ارديبهشت  1397زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار روی- سرب (نقره) حلب (جنوب‌باختر زنجان)   استاد راهنما
20 آیسان قاسملو شهريور  1397زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه‌زایی مس با سنگ میزبان رسوبی حمزه‌لو (شمال‌خاور ماه نشان)   استاد راهنما
19 مهسا نوری شهريور  1397زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار سلستین مادآباد، باختر قیدار   استاد راهنما
18 پرهام اهرابیان فرد شهريور  1397زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانه‌زایی کرومیت منطقه علم‌کندی، غرب زنجان   استاد مشاور
17 فرزانه نوری شهريور  1397زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی علم‌کندی (باختر ماه‌نشان) با نگرشی بر خاستگاه کانه‌زایی آهن    استاد مشاور
16 فاطمه رضایی شهريور  1397زمین‌شناسی- پترولوژی زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی و شرایط ترمودینامیکی سنگ‌های اسکارنوئیدی منطقه قره‌داش (باختر ماه‌نشان) با نگرشی بر کانه‌زایی سرب و روی   استاد مشاور
15 نیلوفر شکوری نکو شهريور  1397زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار سرب و روی ساری‌کند، شمال‌غرب زنجان   استاد راهنما
14 شیوا کردیان مهر  1397زمین‌شناسی- پترولوژی ژئوشیمی عناصر کمیاب خاکی در کانسار اکسید آهن- آپاتیت گلستان‌آباد (خاور زنجان)   استاد راهنما
13 فاطمه ندرلو بهمن  1397زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی شمال چرگر (شمال‌باختر ابهر) با نگرشی بر کانه‌زایی مس- طلا    استاد راهنما
12 مژده محمدی لیسه‌رودی بهمن  1397زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی منطقه دوآب (سوادکوه مازندران) و مطالعه کانه‌زایی فلوئورین- سرب- روی سرچلشک   استاد راهنما
11 زهرا قادری پیراقوم بهمن  1397زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه‌زایی آهن کوسج، منطقه حلب، جنوب‌باختر زنجان   استاد راهنما
10 فرزانه نوری ناو مرداد  1398زمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه افق لاتریتی- بوکسیتی قارخوتلو، جنوب‌باختر زنجان   استاد راهنما
9 عباس سیدقراعینی مهر  1398زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی، زمین‌شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان، شمال ابهر   استاد راهنما
8 افسانه قربانی لیسار شهريور  1399زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی (نقره) ورمزیار، شمال زنجان   استاد راهنما
7 نگار کبودمهری شهريور  1399زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی با سنگ میزبان رسوبی تُریان، شمال‌باختر زنجان   استاد راهنما
6 سمیه محمدی شهريور  1399زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی مس مرشون، جنوب‌خاور زنجان   استاد راهنما
5 بهارک محضی شهريور  1399زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانسار فلزات پایه و گران‌بهای زاجکان، طارم سفلی، استان قزوین   استاد راهنما
4 سجاد محسنی بدل آبادی مهر  1399زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی گنبد نیمه‌نفوذی شمال روستای قرائی (باختر زنجان)   استاد راهنما
3 فرزاد عسگری شهريور  1399زمین‌شناسی- پترولوژی پترولوژی، زمین‌شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‌های آتشفشانی مرشون (شمال ابهر)   استاد راهنما
2 محمد صحبتلو بهمن  1400زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه كانه‌زایي فلزات پایه و گرانبها قبچاق، شمال‌باختر قره‌چمن   استاد راهنما
1 محمدحسن باوی بهمن  1400زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانسار آنتیموان مغانلو، باختر زنجان   استاد راهنما