خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26606   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. دوره کارشناسی: زمين‌شناسی اقتصادی، کانه‌نگاری، ژئوشيمی، ژئوفیزیک، متون علمی زمين‌شناسی، زمين‌شناسی زيست‌محيطی، زمين‌شناسی فيزيکی، زمين‌شناسی صحرایی، برداشت زمین‌شناسی2. دوره کارشناسی ارشد: کانسارهای ماگمایی و ماگمایی- گرمابی، منابع معدنی و محیط زیست، کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی، برداشت‌های صحرایی در زمین‌شناسی اقتصادی، میانبارهای سیال، اجرای پروژه‌های اکتشافی، اصول اکتشافات ژئوفیزیکی، زمين‌ساخت صفحه‌اي و كانه‌زايي، کانه‌نگار