خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26787   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

·  دريافت کمک هزينه دانشجويی 5000 دلاریioStipend  از شرکت­ های ioGlobal استراليا و ACME کانادا، 2010

·  رتبه نخست مقطع دکتری دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1385

- پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه، 1401