خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2094   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه هنر تهران, ایران, پژوهش هنر , 1395-1390
عنوان رساله : صورت‌یابیِ جهان‌نگریِ فتوّتیه در نگارگری ایرانی (قرن هشتم تا چهاردهم ه.ق)
استاد راهنما : دکتر غلامعلی حاتم

کارشناسی ارشد : دانشگاه هنر تهران, ایران, پژوهش هنر , 1387-1386
عنوان پایان نامه : بررسي نقش محافل فِتّيان در زندگي و آثار كمال‌الدين بهزاد
استاد راهنما : دکتر غلامعلی حاتم

کارشناسی : دانشگاه هنر تهران, ایران, نقاشی , 1378-1374
استاد راهنما : دکتر ایرج اسکندری