خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3996   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

شرکت در کارگاههای آموزشی

  • شرکت در دوره ­های آموزشی مؤسسة ماه مهر (فلسفة هنر، دکتر مرتضی قاسمپور، بین سال­های 1388 تا 1391)
  • شرکت در دروه ­های آموزشی نگارگری ایرانی، زیر نظر استاد شاهین عرب (1385-86)