خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3996   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

ـ عضو مشاور در راه­ اندازی کارگروه تخصصی سرامیک فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (1395 ـ 96)

ـ نماینده ی دانشگاه زنجان در ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان (عضو شورای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میادین و اماکن عمومی) (1400)

ـ عضو شورای پژوهشی گروه نقّاشی دانشگاه سوره (1395)