خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2094   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

علایق پژوهشی

  • جامعه‌شناسی هنرهای تجسمی
  • مطالعات جامعه‌شناختی پیرامون جریان‌های اجتماعی و طریقت‌ها، و تأثیرِ آن بر خلق نقّاشی­های ایرانی
  • مبانی نظری هنر (و هنر ایرانی ـ اسلامی)
  • تاریخ هنر (و تاریخ هنر ایران و اسلام)
  • تجزیه و تحلیل و نقد آثار تجسمی
  • نقد و بررسی نقّاشی ایرانی
  • شمایل­شناسی  (Iconology)
  • رویکردهای نقد هنری