خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2094   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

  • برندة جايزة استعداد درخشان در رشتة پژوهش هنر (1387 دانشگاه هنر تهران)
  • رتبه یک ورودی دکتری پژوهش هنر (دانشگاه هنر تهران 1390)