خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3534   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

داوری مجلات:

  • مجلة مطالعات تطبیقی دانشگاه اصفهان:

- ۱۳۹۷/۲/۲۹ - مطالعه تطبیقی نقش هنرهای تجسمی در جامعه سنتی و معاصر ایران
- ۱۳۹۶/۸/۳ - مطابقت نقش اژدها در عَلَم‌ها و آب‌نماها (مطالعه‌ موردی نگاره‌های شاهنامه شاه طهماسب)

ـ مقایسه آدم و حوا در نگارگری و نقاشی رنسانس (1399)

 

  • داوری طرح پژوهشی (دانشگاه گیلان):

ـ 1397ـ تزئینات آجرکاری برجهای دوگانة خرقان قزوین