خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2094   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آموزش کارگاههای مقدماتی تا پیشرفته ی نقاشی (دانشگاههای سوره، گیلان، زنجان)2. رویکردهای نقد هنری (کارشناسی ارشد رشته ی نقاشی؛ دانشگاه سوره)3. آموزش کارگاههای مقدماتی تا پیشرفته ی طراحی (دانشگاههای سوره، گیلان، زنجان، جهاد دانشگاهی واحد هنر کرج)4. تاریخ هنر ایران و جهان (دانشگاههای هنر تهران، گیلان، زنجان، سوره)5. تاریخ نقاشی ایران و جهان (دانشگاههای گیلان، سوره)6. نقد و بررسی نقّاشی ایرانی (کارشناسی ارشد رشته ی نقاشی؛ دانشگاه سوره)7. تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی و نقاشی (دانشگاههای سوره، گیلان)8. کارگاه تصویرسازی کتاب کودک (کارشناسی ارشد رشته ی نقاشی؛ دانشگاه علم و هنر یزد)9. کارگاه مقدماتی طراحی (کارشناسی رشته ی معماری؛ جهاد دانشگاهی واحد هنر کرج)10. مبانی هنرهای تجسمی (فرم و رنگ) (دانشگاههای سوره، گیلان، زنجان، جهاد دانشگاهی واحد هنر کرج)