خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8093   بروزرسانی: 11-11-1402

Parisa Yamani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ايران, ايران, معماري , 1397-1389
عنوان رساله : اولويت‌بندي كاربري‌هاي جانبي مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت در برنامه‌دهي مساجد منطقه‌اي
زمینه رساله : معماري اسلامي

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ايران, ايران, معماري (گرايش پايداري) , 1388-1385
عنوان پایان نامه : طراحي محله پايدار در زنجان (بررسي تطبيقي خانه و محله در نگرش پايداري با خانه و محله سنتي زنجان)
زمینه پایان نامه : معماري پايدار

کارشناسی : دانشگاه هنر, ايران, معماري , 1385-1381
عنوان پایان نامه : طراحي مسجد دانشگاه هنر