خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5815   بروزرسانی: 28-11-1401

Parisa Yamani

ساير فعاليتهاي پژوهشي

- مسئول آزمايشگاه «انرژي هاي تجديدپذير و معماري پايدار» در دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان

- داور مجله علمي پژوهشي شهر ايراني اسلامي ISC

- داور مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي معماري اسلاميISC

- داور ششمين كنگره  بين المللي علوم انساني اسلامي-  1400

- داور مجله معماري و محيط (دانشگاه زنجان)

- عضو كميته علمي دومين همايش فناوري هاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار-1401

- همكاري در انجام مطالعات و طراحي خوابگاههاي دختران دانشگاه علم و صنعت ايران

تهیه آرشیو اطلاعاتی کتابخانه مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

- راهنمايي پروژه هاي درس مباني نظري معماري در دانشگاه علم و صنعت ايران

- داوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد:

بازطراحي الگوي مدارس متوسطه موجود در جهت ارتقاء فضاي آموزشي خلاق-سميرا قاسمي-استاد راهنما:دكتر فلاحت-1400

طراحي مجموعه گردشگري طبيعي قره داغ در جنوب غرب زنجان با رويكرد معماري زمينه گرا-پري شريعتي-استاد راهنما: دكتر باقري-1401

طراحي مجموعه زايرسراي حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع) شهر ري با رويكرد احترام به حريم -محمدصادق قنبري قلعه نويي- استاد راهنما: دكتر باقري-دي 1401