خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5815   بروزرسانی: 28-11-1401

Parisa Yamani

مدیریت

- مسئول آزمايشگاه «انرژي هاي تجديدپذير و معماري پايدار» در دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان