خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5815   بروزرسانی: 28-11-1401

Parisa Yamani

شرکت در کارگاههای آموزشی

  • شركت در نخستين سمپوزيوم بين المللي معماري و شهرسازي تهران (با همكاري دانشگاه هاي Sapienza ايتاليا و سوره ايران)

International Symposium on Architecture and Urbanism

  • شركت در كارگاه سمپوزيوم بين المللي معماري و شهرسازي تهران "طراحي مركز محله بريانك(با همكاري دانشگاه هاي Sapienza ايتاليا و سوره ايران)

Design Workshop of  International Symposium on Architecture and Urbanism(focused on the urban and planning development of Beryanak Quarter in Tehran)

  • شركت در همايش "شهرسازي و جريان هاي فضايي" (برگزارشده در دانشگاه علم و صنعت ايران با سخنراني اساتيد دپارتمان مهندسی پروژه محیط زیست -ایپاپ (IPAPE))

Conference on "Urbanism and Spatial Mobility"

  • شركت در كارگاه تخصصي هم انديشي "بررسي تطبيقي در فلسفه هنر، معماري و شهرسازي از منظر اسلامي"

با حضور: اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران

  • شركت در سلسله نشست هاي معماري اسلامي قطب علمي معماري اسلامي
  •  
  •  شركت در تور آموزشي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان (صرفه جويي در مصرف انرژي) پاييز 1400

برگزاركننده: سازمان نظام مهندسي مركزي استان تهران

  •  شركت در دوره آموزشي معماري پايدار و روش هاي صرفه جويي انرژي ساختمان
  •  شركت در دوره آموزشي بكارگيري استانداردها، مقررات ملي و راهكارهاي طراحي در معماري
  • شركت در دوره آموزشي مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان