خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5813   بروزرسانی: 28-11-1401

Parisa Yamani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 بهنام اذاني در حال انجاممعماري طراحي ساختمان فناوري هاي نوين زيست محيطي با رويكرد معماري سبز   استاد مشاور
1 علي نيكنام در حال انجاممعماري طراحي مجموعه مسكوني پايدار با بهره گيري از ديواره ترومب متحرك   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 عليرضا عابدي آذر  1401معماري طراحي برج مسكوني با رويكرد معماري بيوفيليك در كرج   استاد راهنما
5 ميلاد معروفخاني آذر  1401معماري طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد معماري پايدار در كرج   استاد راهنما
4 مريم گروسي در حال انجاممعماري طراحي بيمارستان تخصصي كودكان در قزوين   استاد راهنما
3 نرجس زرگري در حال انجاممعماري طراحي پارك كودك با رويكرد خلاقيت   استاد راهنما
2 غزال شفق در حال انجاممعماري طراحي مهدكودك با رويكرد طبيعت گرا درتهران   استاد راهنما
1 ثمين رحيمي در حال انجاممعماري طراحي مركز هنري تجاري در زنجان   استاد راهنما