خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

علایق پژوهشی

مدل های فیزیکی و هیدرولیکی در خصوص سازه آبی

مهندسی رودخانه

 بیومهندسی

آبیاری

هیدرولوژی