خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آبیاری- سیالات-هیدرولیک-سازه های آبی-مهندسی رودخانه -سازه های تنظیم آب -طراحی شبکه های ابیاری وزهکشی-مدل های فیزیکی و هیدرولیکی-هیدرولیک محا