خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1.      عضو انجمن هیدرولیک ایران   تاکنون-1380 

2.      عضو انجمن آبخیزداری ایران     تاکنون 1380

عضو،نایب رییس ودبیرکل انجمن مهندسی رودخانه ایران1391-1392

عضو کمیته رودخانه های مرزی و آبهای مشترک کشور  1379-1385