خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

شرکت در کارگاههای آموزشی

1.      دوره سنجش از راه دور1371 - 1

    دو2- هیدرولیک دریا و امواج1378