خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دانشکده‎ها    
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی         
رئیس پژوهشکده
رمضانی - علی       
aliramazani[at]Gmail.com
4246
معاون پژوهشکده
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4247
مسئول دفتر پژوهشکده
روحی فر - کوروش       
4254
ذیحسابی پژوهشکده
اشرفی - رقیه        
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس
بهاری - عباس       
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مدیر گروه بیوتکنولوژی
جعفریان - وهب       
v.jafarian[at]znu.ac.ir
4251
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
عمارلو - علی        
4547
هیات علمی پژوهشی
فضلی - سعید        
fazli[at]znu.ac.ir
4262
هیات علمی پژوهشی
بهاری - عباس        
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مسئول آزمایشگاه XRD
رسولی - رضا        
r_rasuli[at]znu.ac.ir
4250
هیات علمی پژوهشکده
ربی انگورانی - حسین        
Rabbihosein[at]znu.ac.ir
4248
کارشناس پژوهشکده
قنبری - مجید       
4255
آزمایشگاه ژنومیکس
-        
4264
آزمایشگاه کشت بافت
-        
4249
آزمایشگاه اکولوژی
-        
4266
اتاق مدیران گروه
-        
4251
آبدارخانه پژوهشکده
زمانلو - بهروز       
4257
دانشکده مهندسی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283204    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
مظلومی - کاظم       
kmazlumi[at]znu.ac.ir
2413
مسئول دفتر ریاست
مهاجری - خدیجه       
2413
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2448
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
دفتر مشاوره
-        
4139
دفتر نظام مهندسی
صیدی - محمدرضا       
4132
دفتر فنی و حرفه ای
-        
2490
انتشارات
-        
2510
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
رحمانی - امید       
2810
کارشناس پژوهش
شاکری - صفورا       
4056
واحد انفورماتیک
شکرائی - حمیده       
eng_admin[at]znu.ac.ir
2769
سایت های دانشکده
نجفی - الهام       
4349
كتابخانه
سلطانی - فاطمه       
2573
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
حسینی - سیدمرتضی       
2384
مسئول آموزش (برق-کامپیوتر)
فرخپور - نسرین       
4016
کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)
سیاری - زهرا       
4428
کارشناس آموزش (نقشه برداری-عمران)
آخوندی - جواد       
4018
کارشناس تحصیلات تکمیلی
واجک - خسرو       
4017
      گروههای آموزشی            
مدیر گروه برق
مصطفوی - محمد       
2495
دفتر گروه برق
بیرامی - وجیهه       
2762
مدیر گروه معماری
باقری - محمد       
4746
دفتر گروه معماری
رسولی - اعظم       
4755
کارشناس کارگاههای ماکت معماری و هنر
هاشمی - فریبا       
4760
مدیر گروه معدن
کریمپولی - صادق       
4345
دفتر گروه معدن
پورامیدی - ابوالفضل       
4339
مدیر گروه مهندسی شیمی
یوسفی امیری - طاهر       
4347
دفتر گروه مهندسی شیمی
اسکندری - فریدون       
4026
کارشناس گروه مهندسی شیمی
موسوی - رضا       
4360
مدیر گروه عمران
طاهرخانی - حسن       
4206
دفتر گروه عمران
نباتعلی پور - زهرا       
2611
مدیر گروه نقشه برداري
جوادنیا - اسلام       
2373
دفتر گروه نقشه برداري
- - -       
2373
مدیر گروه كامپيوتر
صفری - لیلا       
4214
دفتر گروه كامپيوتر
بیرامی - وجیهه       
2762
کارشناس گروه کامپیوتر
سلیمانی - اصغر       
2662
مدیر گروه مكانيك
افشاری - داود       
4130
کارشناس گروه مکانیک
طاهریون - مهدی       
2212
مدیر گروه مواد
توحیدی فر - محمدرضا       
4348
دفتر گروه مواد
اسکندری - فریدون       
4026
مدیر گروه هنر
ابوالفضلی - مسعود       
4138
کارشناس کارگاههای ماکت معماری و هنر
هاشمی - فریبا        
4760
آزكنترل خطي- گروه برق
لاله - فاطمه       
2609
آزديجيتال - گروه برق
انصاری - سیامک       
2494
اتاق پروژه برق - گروه برق
بیات - روح اله       
2511
آز آنالوگ - گروه برق
حاجی میری - سعید       
2513
آز اندازه گيري - گروه برق
سلیمی - علی اکبر       
2764
آزمايشگاه مكانيك خاك - گروه عمران
رستمخانی - علیرضا       
4234
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمران
محمدی - حسین       
2498
آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیک
ذبیحیان - محمدحسن        
4498
کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري
-- - --       
2224
كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداري
شهبازی - جواد       
2501
سايت تخصصي - گروه كامپيوتر
محمدی - باب اله       
2489
کارگاه پروژه و نمونه سازی
بیات - ناصر       
4144
کارگاه آموزشی مکانیک
کریمی - محمدرضا       
4263
   امور اداری دانشکده            
مدیر امور اداری
محمدی - حسین       
2498
مسئول تداركات و امور عمومي
مرادی - ذکرعلی       
2487
مسئول تداركات و امور عمومي
مرادی - ذکرعلی       
2699
آبدارخانه ساختمان اداری
-        
4072
آبدارخانه ساختمان برق
-        
4141
آبدارخانه ساختمان عمران
-        
2549
آبدارخانه ساختمان مکانیک
-        
2491
   حراست دانشکده            
کارشناس حراست
میرزائی - امیر        
2483
نگهباني ساختمان برق
-        
2320
نگهباني ساختمان عمران
-        
2484
دانشکده کشاورزی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283202    
   حوزه ریاست دانشکده            
مسئول دفتر ریاست
خدایی - جبار       
2348
ذيحسابي دانشكده
اشرفی - رقیه       
2227
ذيحسابي دانشكده
اشرفی - رقیه       
2652
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
نیکبخت - جعفر       
2804
کارشناس پژوهش
شکوری - فاطمه       
2553
واحد انفورماتیک
مرادی - محمود       
2481
كتابخانه
سعادتی - عادل       
2461
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
برزگر - طاهر       
2818
مسئول آموزش (ترویج، گیاهپزشکی)
حق گویی - لعیا       
2398
کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي و آب)
قوامی - سید علی        
2268
کارشناس آموزش (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)
باقری - لیلا       
4535
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تاران - فريده       
2275
کارشناس آموزش (خاکشناسی)
محمدی - حوریه       
2240
امور دفتری آموزش
آقایی - علی       
2278
      گروههای آموزشی            
مدیرگروه زراعت و اصلاح نباتات
-        
4546
دفترگروه زراعت و اصلاح نباتات و باغبانی
شفیعی - زهرا        
4554
مدیرگروه علوم دامی
-        
2241
دفتر گروه علوم دامی
-        
2204
مدیرگروه صنایع غذایی
-        
2432
دفترگروه صنایع غذایی
-        
2432
مدیرگروه علوم و مهندسی آب
-        
2388
منشی مهندسی آب
حسنی - سید هاتف       
4267
مدیرگروه گیاهپزشکی
-        
2433
دفترگروه گیاهپزشکی
-        
2433
مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
-        
4573
دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شکری - کریم       
4573
مدیرگروه علوم باغبانی
-        
4547
مدیرگروه خاکشناسی
-        
2338
دفتر گروه خاکشناسی
رضایی - امامعلی       
2424
آزمایشگاه هیدرولیک
حسنی - سید هاتف       
2394
آزمایشگاه فیزیک خاک
حسینی - فرزانه       
2304
آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاک
حسینی - فرزانه       
2247
آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان دارویی
ندیرخانلو - لیلا       
4567
آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشت
خالقی - سعیده       
4533
آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی
صالحی - لیلا       
4023
آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
نوری - سیامک        
2265
آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه قارچ شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه نماتد شناسی
اسکندری - علی       
0
آزمایشگاه حشره شناسی 1
کریمی - مصطفی        
2246
آزمایشگاه حشره شناسی2
کریمی - مصطفی        
2246
آزمایشگاه کنه شناسی
رحمانی - حسن        
0
آزمایشگاه اصول تغذیه
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامی
مسلمی - علیرضا       
2233
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک
سیامکی - کاملیا        
4232
آزمایشگاه میکروبیولوژی
سیامکی - کاملیا        
2387
سایت ترویج
شکری - کریم       
4573
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذر
زنگانی - اسماعیل       
4565
آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات
مکملی - فرهاد       
4553
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافت
عظیم خانی - رقیه       
4566
آزمایشگاه آبیاری
رضویان - سید جواد        
2394
آزمایشگاه نقشه برداری
حسنی - سید هاتف       
2394
   امور اداری دانشکده            
مدیر اداری
کریمی - مصطفی       
2246
مسئول امور عمومي
رضایی - امامعلی       
2424
آبدارخانه ساختمان اداری
سرابی - علی       
2382
آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزی
بیات - قهرمان       
4544
کارپردازی
خدایی - بهمن       
2226
آبدارخانه
شامی - صفرعلی       
2381
   ساختمان مزرعه            
مدیر مزرعه
امانلو -        
4387
دفتر مزرعه
صحرارو - کمال       
4388
کارشناس دام
-        
4386
گاوداری
-        
4393
مسئول زراعت مزرعه
-        
4392
مزرعه تحقیقاتی
-        
4049
کارشناس گوسفند داری
-        
4391
گوسفند داری
-        
4393
آبدارخانه مزرعه
-        
4390
دانشکده علوم         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283203    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
میرزاپور - فرض ا..       
4721
مسئول دفتر ریاست
محمدی - سمیرا       
4721
رصدخانه
حسنی - محمود       
4184
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
دفتر مشاوره
-        
4086
اتاق بسیج
-        
2486
انتشارات
-        
2216
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
رسولی - رضا       
4722
کارشناس پژوهش
پناهی - فاطمه        
4722
واحد انفورماتیک
مظفری - آرش       
2541
سایت دانشکده ریاضی
اصانلو - سارا       
4011
مسئول كتابخانه
ذوالقدر - سعید       
2573
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
بهرامی - حامد       
2633
مسئول آموزش و گروه محیط زیست
بهراملوئیان - سعیده       
4724
کارشناس آموزش گروه شیمی
علم بیگی - شراره       
4744
کارشناس آموزش گروه های ریاضی و آمار
غیور نمین - سارا       
4092
کارشناس آموزش گروه های فیزیک و زمین شناسی
موسوی - الهه        
4077
کارشناس آموزش گروه زیست شناسی
حاجی لو - علیرضا       
2543
   گروههای آموزشی            
مدیر گروه فیزیک
-        
2520
دفتر گروه فیزیک
عباسی - مریم       
2264
کارشناس مسئول گروه فیزیک
حمزه لو پاک - حسین       
4481
آزمایشگاه فیزیک 1
حسنی - محمود       
4184
آزمایشگاه فیزیک 2
قزلباش - رضا       
2535
آزمایشگاه فیزیک 3
حمزه لو پاک - حسین       
4481
مدیر گروه شیمی
-        
2584
دفتر گروه شیمی
مسکار - رقیه       
2477
کارشناس مسئول گروه شیمی
پری نژاد - معصومه        
2206
آزمایشگاه شیمی 1
صباحی - نگین       
2587
آزمایشگاه شیمی 2
پری نژاد - معصومه       
2206
آزمایشگاه شیمی 3
شه بخش - ناهید       
2215
آزمایشگاه شیمی 4
داورپناه - لیلا        
2343
آزمایشگاه شیمی 5
محمدی - سکینه       
2586
آزمایشگاه شیمی NMR
فرزانه بناب - حسین        
2578
مدیر گروه ریاضی
-        
4035
دفتر گروه ریاضی
کریمی - فاطمه       
4040
مدیر گروه زمین شناسی
-        
4009
دفتر گروه زمین شناسی
جعفری - فریده       
4044
آزمایشگاه زمین شناسی
رستمی - حسین        
4078
مدیر گروه زیست شناسی
-        
2543
دفتر گروه زیست شناسی
حاجیلو - علیرضا       
2543
آزمایشگاه زیست شناسی 1
مغانلو - لیلا       
2616
آزمایشگاه زیست شناسی 2
آل یاسین - نفیسه        
2823
مدیر گروه آمار
-        
4279
دفترگروه آمار
کریمی - فاطمه        
4040
مدیر گروه علوم محیط زیست
-        
4006
دفتر گروه علوم محیط زیست
جعفری - فریده       
4044
   امور اداری دانشکده            
مدیر اداری
ناصر - رحمن       
2516
مسئول تداركات و امور عمومي
-        
2216
آبدارخانه ساختمان فیزیک
کریمی - قدرت       
2517
   حراست دانشکده            
نگهباني ساختمان های دانشکده علوم
-        
2359
دانشکده علوم انسانی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283201    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
- ریاست       
2299
مدیر اداری و مالی
یارمحمدی - بهرام       
2239
مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده
نجاری - امیر       
2299
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
كارپردازي
کاظمی - حسین       
2445
کارشناس تحصیلات تکمیلی
غفاری - زهرا        
4095
آبدارخانه
رحمتی - اصغر        
2830
امور عمومی
عباسی - مجتبی       
2290
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
بیات - مسعود       
4240
کارشناس پژوهش
بیات - مهین       
4195
سایت کارشناسی
رضایی - یوسف       
4123
سایت کارشناسی ارشد
قزلباش - مهین        
4125
مسئول كتابخانه
خدایاری - رزاق       
4189
بخش امانت کتابخانه
رستمی - ابوالفتح       
4188
بخش مرجع و نشریات کتابخانه
عشق - ثریا        
4118
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
جباری - امیر       
4204
مسئول آموزش
صادقی - نعمت الله        
4191
کارشناس حقوق / جغرافیا
قاسمی - رقیه       
4329
مدیر گروه اقتصاد
بیگدلی - سعید        
4292
مدیر گروه جغرافیا
محمدی - بهروز       
4179
کارشناس گروه جغرافیا
حسین زاده خط 2 - اکبر        
4203
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4111
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
عباسی - قمر       
4295
مدیر گروه مدیریت / حسابداری
جعفری - مصطفی       
4327
کارشناس گروه مدیریت / حسابداری
نظری - رویا       
4003
مدیر گروه علوم ورزشی
قره خانی - حسن       
4285
کارشناس گروه علوم ورزشی
جعفری - اکرم        
4105
مدیر گروه حقوق
بیگدلی - سعید       
4292
مدیر گروه فلسفه
فتح زاده - حسن       
4175
کارشناس گروه فلسفه
دوستی - زهرا       
4103
مدیر گروه زبان انگلیسی
مبینی - فریبا       
4187
کارشناس گروه زبان انگلیسی
حق گویی - سمیرا       
4104
مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامی
اشکواری - محمد جعفر       
4284
کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
عبدی - فاطمه       
4099
کارشناس گروه روانشناسی
باقری - رویا        
4181
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
محبتی - مهدی       
4154
کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدی - منصور       
4106
مدیر گروه معارف اسلامی
رسولی - محمود        
4202
کارشناس گروه معارف اسلامی
مهریاری - حسن       
4180
کارشناس اقتصاد / علوم ورزشی
محمدی - سودابه       
4331
کارشناس مدیریت / حسابداری
عزیزی - عبدالرضا       
4713
مدیر گروه روانشناسی
الهی - طاهره       
4114
   حراست دانشکده            
پردیس سهروردی         
   پردیس سهروردی            
کارشناس پردیس
سیاری - زهرا       
4428