خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دانشکده علوم انسانی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283201    
حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
- ریاست       
2299
مدیر اداری و مالی
یارمحمدی - بهرام       
2239
مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده
نجاری - امیر       
2299
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
كارپردازي
کاظمی - حسین       
2445
آبدارخانه
رحمتی - اصغر        
2830
امور عمومی
-        
2290
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
بیات - مسعود       
4240
کارشناس پژوهش
بیات - مهین       
4195
سایت کارشناسی
رضایی - یوسف       
4123
سایت کارشناسی ارشد
قزلباش - مهین        
4125
مسئول كتابخانه
خدایاری - رزاق       
4189
بخش امانت کتابخانه
رستمی - ابوالفتح       
4188
بخش مرجع و نشریات کتابخانه
عشق - ثریا        
4118
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
رحمانی - احمد       
4204
کارشناس آموزش (حقوق، الهیات-تاریخ-تمدن، فلسفه، دروس عمومی)
محمدی - منصور        
4191
کارشناس آموزش(مدیریت- حقوق)
محمدی - سودابه       
4198
کارشناس آموزش (مدیریت/حسابداری)
رفیعی - عادله        
4329
کارشناس آموزش (جغرافیا)
قاسمی - رقیه       
4328
   گروههای آموزشی            
مدیر گروه جغرافیا
محمدی - بهروز       
4179
کارشناس گروه جغرافیا
حسین زاده خط 2 - اکبر        
4203
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4111
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
عباسی - قمر       
4295
مدیر گروه مدیریت / حسابداری
جعفری - مصطفی       
2821
کارشناس گروه مدیریت / حسابداری
نظری - رویا       
4003
مدیر گروه علوم ورزشی
قره خانی - حسن       
4285
کارشناس گروه علوم ورزشی
جعفری - اکرم        
4105
مدیر گروه حقوق
بیگدلی - سعید       
4290
مدیر گروه فلسفه
فتح زاده - حسن       
4175
کارشناس گروه فلسفه
دوستی - زهرا       
4103
مدیر گروه زبان انگلیسی
مبینی - فریبا       
4187
کارشناس گروه زبان انگلیسی
حق گویی - سمیرا       
4104
مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامی
بیات - مسعود        
4161
کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
عبدی - فاطمه       
4099
مدیر گروه روانشناسی
صالحی - جواد       
4119
کارشناس گروه روانشناسی
باقری - رویا        
4181
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
محبتی - مهدی       
4154
کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی
صدیقیان - مجید       
4106
مدیر گروه معارف اسلامی
اوجاقلو - ابوالقاسم        
4180
کارشناس گروه معارف اسلامی
صادقی - نعمت اله       
4098
حراست دانشکده            
نگهباني
-        
4324
اساتید گروه جغرافیا
   محسن احدنژاد روشتی4164
   منیژه احمدی4821
   غلام حسن جعفری4176
   مسعود جلالی4201
   محمد تقی حیدری4309
   رضا خوش رفتار
   کوهزاد رئیس پور4309
   حسین عساکره4117
   جمشید عینالی4109
   حسین فراهانی4192
   عبدالله فرجي4166
   مهدی فیض اله پور
   بهروز محمدی یگانه415
   سیدحسین میرموسوی2814
   عیسی پیری4299
   محسن کلانتری
اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی
   جمیله اخیانی2372
   محرم اسلامی4157
   حسین بخشی4115
   مجتبی بشردوست
   حسین بوذری
   محمود در گاهی4124
   امیر مؤمنی هزاوه2299
   مهدی محبتی4154
   فریده وجدانی4240
   قربان ولیئی4106
   بهروز ژاله2291
اساتید گروه زبان و ادبیات انگلیسی
   سیدحسام الدین آل یاسین4162
   ایوب جدیری4236
   رباب خسروی4120
   فاطمه علی پناهی2372
   فریبا مبینی4187
   الهام محمدی4465
   مهدی نصیری2375
اساتید گروه روانشناسی
   لقمان ابراهیمی4478
   طاهره الهی
   محسن امیری4479
   غلام حسین انتصار فومنی
   جواد صالحی4119
   مسعود مرادی1111
   ذکراله مروتی4449
   محمود کاظمی4107
   مجید یوسفی افراشته
اساتید گروه مدیریت / حسابداری
   محمد ایمانی برندق4332
   مصطفی جعفری2821
   داوود عباسی2335
   حسین عظیمی4171
   وحیده علی پور4153
   علی منصوری2290
   امید مهدیه4190
   رضا پیرایش2290
اساتید گروه علوم ورزشی
   احمد آزاد2141
   احمد رحمانی4169
   علی سیاح4121
   جبار سیف پناهی شعبانی4122
   آقاعلی قاسم نیان2778
   حسن قره خانی4285
   سعید قوامی2778
   حمید رضا نوروزی4296
   اکرم کریمی اصل4306
   علی گرزی4116
   لیلا یوزباشی4310
اساتید گروه معارف اسلامی
   ابوالقاسم اوجاقلو4231
   ناصرالدین اوجاقی4476
   محمود رسولی
   هادی سلیمانی ابهری4167
   محمد صدرا02413305
   حمیدرضا صراف
   یوسف فتحی02433052299
اساتید گروه فلسفه
   حسین اترک4183
   محسن جاهد
   فرزانه ذوالحسنی4448
   رهام شرف4178
   حسن فتح زاده4112
   سحر کاوندی4110
اساتید گروه الهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
   محمدجعفر اشکواری4284
   بهرام امانی4318
   بهرام بهرامی4097
   مسعود بیات4161
   لیلا تقوی4108
   پرویز فتح ا... پور
   خسرو کمالی سروستانی4177
اساتید گروه حقوق
   داود اسلامی4305
   سعید بیگدلی4292
   حسن طغرانگار2299
   فاطمه محمدی مغانجوقی2299
اساتید گروه اقتصاد
   امیر جباری2644
   مصطفی دین محمدی2853
   نرگس مرادخانی4302