خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دانشکده کشاورزی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283202    
حوزه ریاست دانشکده            
مسئول دفتر ریاست
خدایی - جبار       
2348
ذيحسابي دانشكده
اشرفی - رقیه       
2227
ذيحسابي دانشكده
اشرفی - رقیه       
2652
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
شمس - علی       
2804
کارشناس پژوهش
شکوری - فاطمه       
2553
واحد انفورماتیک
مرادی - محمود       
2481
كتابخانه
سعادتی - عادل       
2461
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
ربیعی - ولی       
3305
مسئول آموزش (ترویج، گیاهپزشکی)
حق گویی - لعیا       
2398
کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي و آب)
قوامی - سید علی        
2268
کارشناس آموزش (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)
باقری - لیلا       
4535
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تاران - فريده       
2275
کارشناس آموزش (خاکشناسی)
محمدی - حوریه       
2240
امور دفتری آموزش
آقایی - علی       
2278
   گروههای آموزشی            
مدیرگروه زراعت و اصلاح نباتات
-        
2301
دفترگروه زراعت و اصلاح نباتات
-        
2805
مدیرگروه علوم دامی
-        
2241
دفتر گروه علوم دامی
-        
2204
مدیرگروه صنایع غذایی
-        
2432
دفترگروه صنایع غذایی
-        
2432
مدیرگروه علوم و مهندسی آب
-        
2388
منشی مهندسی آب
حسنی - سید هاتف       
4267
مدیرگروه گیاهپزشکی
-        
2433
دفترگروه گیاهپزشکی
-        
2433
مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
-        
3340
دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شکری - کریم       
2223
مدیرگروه علوم باغبانی
-        
4547
مدیرگروه خاکشناسی
-        
2338
دفتر گروه علوم باغبانی و خاکشناسی
رضایی - امامعلی       
2424
آزمایشگاه هیدرولیک
رضویان - سید جواد        
2394
آزمایشگاه فیزیک خاک
حسینی - فرزانه       
2304
آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاک
حسینی - فرزانه       
2247
آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان دارویی
ندیرخانلو - لیلا       
4567
آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشت
خالقی - سعیده       
4533
آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی
صالحی - لیلا       
2295
آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
نوری - سیامک        
2265
آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه قارچ شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه نماتد شناسی
اسکندری - علی       
0
آزمایشگاه حشره شناسی 1
کریمی - مصطفی        
2246
آزمایشگاه حشره شناسی2
کریمی - مصطفی        
2246
آزمایشگاه کنه شناسی
رحمانی - حسن        
0
آزمایشگاه اصول تغذیه
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامی
مسلمی - علیرضا       
2233
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک
سیامکی - کاملیا        
4232
آزمایشگاه میکروبیولوژی
سیامکی - کاملیا        
2387
سایت ترویج
شکری - کریم       
2223
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذر
زنگانی - اسماعیل       
2303
آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات
مکملی - فرهاد       
2347
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافت
عظیم خانی - رقیه       
4566
آزمایشگاه آبیاری
رضویان - سید جواد        
2394
آزمایشگاه نقشه برداری
رضویان - سید جواد        
2394
امور اداری دانشکده            
مدیر اداری
کریمی - مصطفی       
2246
مسئول امور عمومي
مرادلو - جعفر       
2226
کارپردازی
خدایی - بهمن       
2226
آبدارخانه
شامی - صفرعلی       
2381
ساختمان مزرعه            
مدیر مزرعه
امانلو -        
4387
دفتر مزرعه
صحرارو - کمال       
4388
کارشناس دام
-        
4386
گاوداری
-        
4393
مسئول زراعت مزرعه
-        
4392
مزرعه تحقیقاتی
-        
4049
کارشناس گوسفند داری
-        
4391
گوسفند داری
-        
4393
آبدارخانه مزرعه
-        
4390
اساتید گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
   محمد بادسار4338
   روح اله رضائي2340
   علی شمس2443
   لیلا صفا4371
   حیدر قلی‌زاده2820
   احمد قیدی
   غلامرضا مجردی2242
   امیر نعیمی2288
   اسماعیل کرمی دهکردی2426
   جعفر یعقوبی2349
اساتید گروه خاک شناسی
   ستاره امانی فر4373
   محمد بابا اکبری ساری2330
   اکبر حسنی4377
   محمد امیر دلاور33052228
   مهرداد سبحانی
   محمد صادق عسکری2291
   پریسا علمداری2717
   محمد حسین محمدی2397
   کامران مروج
   علی رضا واعظی2438
   احمد گلچین2338
اساتید گروه گیاهپزشکی
   علی اسکندری2668
   لطفعلی دولتی2302
   حسن رحمانی
   فاطمه شهریاری
   حمید رضا صراف معیری2337
   امید عینی گندمانی2266
   بهرام فریدی2337
   مرتضی موحدی فاضل
   رقیه همتی4053
   اورنگ کاوسی
   داود کولیوند2465
اساتید گروه مهندسی آب
   حسن اوجاقلو4475
   حسین علی حسنی ها2388
   جواد ذبيحيان
   عظيم شيردلي4470
   رضا عزیزی
   حسام قدوسی4076
   قربان مهتابی2291
   فرهاد میثاقی4468
   جعفر نیکبخت4473
   مهدي پناهي2807
   مسعود کرباسی2388
اساتید گروه باغبانی
   مسعود ارغوانی2365
   میترا اعلائی
   محمداسماعیل امیری2800
   طاهر برزگر2330
   محسن ثانی خانی4558
   عزیزاله خیری4547
   ولي ربيعي2606
   فرهنگ رضوی
   علی سلیمانی4527
   زهرا قهرمانی2399
   جعفر محمدي
   سيد نجم الدين مرتضوي4530
اساتید گروه علوم دامی
   مرادپاشا اسکندری نسب2241
   رضا اصفهاني زنجانی2244
   حميد امانلو235
   میرجلال جلالی2348
   بهنام رستمی
   داود زحمتکش4367
   محمدباقر زندی باغچه مریم 2204
   رحیمه سپهري2234
   مجيد شاهمرادي
   محمدحسين شهير2660
   حمیدرضا طاهری 2243
   اسكندر عسگري
   غلامرضا غيور صدیق
   احسان محجوبی4381
   رضا معصومی4338
   مصطفي معماريان
   حمیدرضا میرزایی الموتی2645
   محمد طاهر هرکی نژاد2230
اساتید گروه زراعت و اصلاح نباتات
   Andalibi Babak4548
   کامران افصحی2415
   خدیجه باقری4523
   میر عمادالدین بزرگزاده2348
   افشین توکلی2280
   خلیل جمشیدی2651
   محمدحسین داودوندی2302
   فرید شکاری4546
   جلال صبا4514
   محمد رضا عظیمی2465
   رضا فتوت4513
   احسان محسنی فرد4521
   بهرام ملکی زنجانی2330
   مجید پوریوسف024
   علی رضا یوسفی2346
اساتید گروه علوم و صنایع غذایی
   ماندانا بی مکر2295
   سیمین حق نظری2619
   سهیلا زرین قلمی2432
   محسن زندی2415
   ایمان شهابی قهفرخی2339
   علی گنجلو2383