خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دانشکده علوم    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283203    
حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
میرزاپور - فرض ا..       
4721
مسئول دفتر ریاست
محمدی - سمیرا       
4721
رصدخانه
حسنی - محمود       
4184
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
دفتر مشاوره
-        
4086
اتاق بسیج
-        
2486
انتشارات
-        
2216
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
رسولی - رضا       
4722
کارشناس پژوهش
پناهی - فاطمه        
4722
واحد انفورماتیک
مظفری - آرش       
2541
سایت دانشکده ریاضی
اصانلو - سارا       
4011
مسئول كتابخانه
ذوالقدر - سعید       
2573
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
بهرامی - حامد       
2633
مسئول آموزش و گروه محیط زیست
بهراملوئیان - سعیده       
4724
کارشناس آموزش گروه شیمی
علم بیگی - شراره       
4744
کارشناس آموزش گروه های ریاضی و آمار
غیور نمین - سارا       
4092
کارشناس آموزش گروه های فیزیک و زمین شناسی
موسوی - الهه        
4077
کارشناس آموزش گروه زیست شناسی
حاجی لو - علیرضا       
2543
گروههای آموزشی            
مدیر گروه فیزیک
-        
2520
دفتر گروه فیزیک
عباسی - مریم       
2264
کارشناس مسئول گروه فیزیک
حمزه لو پاک - حسین       
4481
آزمایشگاه فیزیک 1
حسنی - محمود       
4184
آزمایشگاه فیزیک 2
قزلباش - رضا       
2535
آزمایشگاه فیزیک 3
حمزه لو پاک - حسین       
4481
مدیر گروه شیمی
-        
2584
دفتر گروه شیمی
مسکار - رقیه       
2477
کارشناس مسئول گروه شیمی
پری نژاد - معصومه        
2206
آزمایشگاه شیمی 1
صباحی - نگین       
2587
آزمایشگاه شیمی 2
پری نژاد - معصومه       
2206
آزمایشگاه شیمی 3
شه بخش - ناهید       
2215
آزمایشگاه شیمی 4
داورپناه - لیلا        
2343
آزمایشگاه شیمی 5
محمدی - سکینه       
2586
آزمایشگاه شیمی NMR
فرزانه بناب - حسین        
2578
مدیر گروه ریاضی
-        
4035
دفتر گروه ریاضی
کریمی - فاطمه       
4040
مدیر گروه زمین شناسی
-        
4009
دفتر گروه زمین شناسی
جعفری - فریده       
4044
آزمایشگاه زمین شناسی
رستمی - حسین        
4078
مدیر گروه زیست شناسی
-        
2543
دفتر گروه زیست شناسی
حاجیلو - علیرضا       
2543
آزمایشگاه زیست شناسی 1
مغانلو - لیلا       
2616
آزمایشگاه زیست شناسی 2
آل یاسین - نفیسه        
2823
مدیر گروه آمار
-        
4279
دفترگروه آمار
کریمی - فاطمه        
4040
مدیر گروه علوم محیط زیست
-        
4006
دفتر گروه علوم محیط زیست
جعفری - فریده       
4044
امور اداری دانشکده            
مدیر اداری
ناصر - رحمن       
2516
مسئول تداركات و امور عمومي
-        
2216
آبدارخانه ساختمان فیزیک
کریمی - قدرت       
2517
حراست دانشکده            
نگهباني ساختمان های دانشکده علوم
-        
2359
اساتید گروه فیزیک
   نازیلا اسعدی
   مهدی بازرگان2273
   سمیه بلباسی2358
   محسن بيگدلي2540
   علی بیات2538
   میروحید حسینی2571
   مجید حمزوی
   سیامک خادمی2538
   فرهاد خوئینی2648
   ندا داداشی----
   جمال داودی2353
   احمد درودی2518
   امیر حسین درونه2545
   مرضیه رحمت
   رضا رسولی2522
   امیرحسین سعید2542
   رضا شیرسوار2647
   محسن صرافی
   حسین صفری2523
   یوسفعلی عابدینی2526
   ابراهیم فولادوند2542
   سعید قنبری2520
   رامین محمدخانی2544
   محمد محمودی2521
   امیر معصومی2525
   محمد علی ملکی2524
   حمید نجاری2539
   علی نجفی2525
   مجتبی نصیری 2638
   سعداله نصیری قيداري2537
   مولاداد نیکبخت2524
   طیب کاکاوند2524
   محمد حسین یمانی2638
اساتید گروه شیمی
   ابراهیم احمدی2269
   حمید ارجمند فر2583
   نعمت الله ارشدی2577
   مهناز استکی بارده2586
   حامد بهرامی4736
   محبوبه بهروزی2477
   علی اصغر ترابی2190
   منیژه توضیحی
   حسن حسینی منفرد2576
   ناصر دلالی2579
   سهراب رحمانی2589
   محمد حسین رسولی فرد2591
   محمدعلی رضوانی
   علی رمضانی2572
   فریبا سعادتی2530
   علی اکبر سودی2269
   میر سعید سید دراجی2584
   محمد شادمان لاکمه سری
   مریم شاطریان2477
   حسن شایانی جم4093
   هاشم شهروس وند2584
   سید جمال طباطبائی2477
   عباس عزیزیان
   مختار علی نیا اصلی
   بهمن فرجمند
   معصومه قربانلو4084
   پروانه نخستین پناهی
   هدی نصیرا1111
   سیاوش نوروزی....
   نادر نوشیران زاده2583
   مرتضی واحدپور2631
   رحمت اله پورعطا
   فریده پیری2580
   محمد علی کامیابی2617
   فرهاد کبیری اصفهانی2477
   محمد رضا یافتیان2581
اساتید گروه ریاضی
   مسعود آرین نژاد2529
   پرویز احمدی4037
   مجید ادیب 4090
   محمدعلی اسم خانی4034
   مژگان امامی4036
   حبیب امیری4029
   سید مجید جعفریان امیری4031
   مهدی حسنی4035
   مجید حیدر پور4041
   هادی خطیب زاده2527
   محسن در بانی2354
   محمد تقي دستجردي4043
   امیر رضایی4045
   علی شکری4287
   محمدرضا قائمی2822
   علی مرصعی4074
   سعید مقصودی4047
   جعفر ملکی زنجانی
   فاطمه سادات موسوی4033
   فرض الله میرزا پور2528
   محسن نجفیان2527
   محمدباقر کاظمی4089
   محمد کولایی4038
اساتید گروه زیست شناسی
   کیوان آقائی جوبنی 2618
   محدثه ابراهیمی قیری
   وجیهه اسکندری
   وهب جعفریان2531
   عمران حشمتی2531
   خسرو خلیفه2531
   مرضیه دهقان1111
   زهره طغرانگار2355
   فروزان قاسمیان رودسری2642
   قاسم محمدی کاشانی
   محمد مرادی2534
   الهه وطن خواه2584
   مهناز وفادار
اساتید گروه زمین شناسی
   محمد ابراهیمی4009
   جواد ایزد یار4030
   علی حاجي ابوالفتح4010
   جواد ربانی4497
   افشین زهدی4563
   نصراله عباسی4005
   امیرمرتضی عظیم زاده4082
   یوسف قدیمی2350
   میرعلی اصغر مختاری4079
   مجید میرزایی عطاآبادی024
   قاسم نباتیان4278
   حسين کوهستانی4039
اساتید گروه محیط زیست
   جابر اعظمی4486
   آزاده توکلی4432
   یونس خسروی4482
   عباسعلی زمانی4046
   عبدالحسین پری زنگنه4006
اساتید گروه آمار
   علی آقا محمدی4042
   هادی امامی
   مهری جوانیان4495
   امید خادم نوع1111
   عباس رسولی4032
   علی محمدیان مصمم4081