خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17350   بروزرسانی: 22-10-1398

Simin Hagh Nazari

سجاد ولی نژاد سیمین حق نظری زینب بهرامی
استفاده از میکروفیلتراسیون در صنایع لبنی
Microfiltration in dairy industry
چکيده


استفاده از فرایند غشایی در صنعت لبنیات بیش از چندین دهه است که شناخته شده و امروزه یکی از مهمترین تکنیکهای فرآوری در این صنعت محسوب می گردد. فرایندهای غشایی با دارا بودن مزیتهایی چون عدم نیاز به مبدل های حرارتی، کاهش مصرف انرژی، راندمان بالا در انتقال جرم، بهبود ظرفیت و کارآیی، افزایش کیفیت محصول، جداسازی ذرات با اندازه های مختلف و سهولت کاربرد، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. فرایندهای غشایی می توانند جایگزین مناسبی برای تغلیظ و جداسازی با حرارت و واکنشهای شیمیایی در صنعت لبنیات گردند. میکروفیلتراسیون یکی از تکنیکهای جداسازی غشایی مورد توجه در صنعت لبنیات است که از نظر تکنولوژی غشایی بین اولترافیلتراسیون و فیلترهای معمولی قرار دارد و در صنعت لبنیات برای تولید شیر با قابلیت ماندگاری طولانی، تولید آب پنیر خالص، تغلیظ استارترها، جداسازی چربی از آب پنیر و ... کاربرد دارد.