خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 178
    بازديد ديروز: 250
    بازديد کل: 259263
بروزرسانی: 14-5-1394
برنامه دوره كارشناسي ارشد فيزيك

-

برنامه دوره كارشناسي ارشد فيزيك

 

دروس الزامي

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

مكانيك كوانتوم پيشرفتة1

3

 

2

مكانيك كوانتوم پيشرفتة2

3

مكانيك كوانتوم پيشرفتة1

3

الكتروديناميك1

4

 

4

مكانيك آماري پيشرفتة1

3

 

5

فيزيك محاسباتي

2

 

6

آزمايشگاه پيشرفتة فيزيك

2

 

 

دروس اختياري مشترک

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

مكانيك كلاسيك

3

 

2

الكتروديناميك2

3

الكتروديناميك1

3

مكانيك كوانتومي نسبيتي

3

مكانيك كوانتوم پيشرفتة2

4

مكانيك آماري پيشرفتة2

3

مكانيك آماري پيشرفتة1

5

فيزيك محاسباتي2

3

فيزيك محاسباتي1

 

دروس تخصصي حالت جامد

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

3

-

2

فيزيك حالت جامد پيشرفتة2

3

فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

3

آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

2

هـ. فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

4

آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفتة2

2

آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

5

خواص مغناطيسي مواد

3

فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

6

خواص دي‌الكتريكي و نوري جامدات

3

فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

7

ابررسانائي

3

فيزيك حالت جامد پيشرفتة1

8

فيزيك نيمه هادي‌ها

3

-

9

فيزيك دستگاه‌هاي چند ذره‌اي

3

فيزيك حالت جامد پيشرفتة2

10

نظرية كوانتومي جامدات

3

فيزيك حالت جامد پيشرفتة2

11

فيزيك سطح و كاربردهاي صنعتي آن

4

فيزيك حالت جامد پيشرفتة2

12

موضوعات ويژه

3

-

درس تخصصی نجوم 

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

فیزیک نجومی 1

3

 

2

فیزیک نجومی 2

3

 

3

گرانش 1

3

 

4

گرانش 2

3

 

5

ساختار و تحول ستارگان

3

 

6

ساختار و تحول کهکشانها

3

 

7

فیزیک خورشید 1

3

 

8

فیزیک خورشید 2

3

 

9

پالسارها

3

 

10

وسایل نجومی و رصد

2

 

11

موضوعات ویژه (نجوم ، اختر فیزیک، کیهانشناسی، خورشید، فیزیک جو و فیزیک زمین)

3

 

درس اتمی و مولکولی

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

فیزیک پلاسما

3

 

2

الکترونیک کوانتومی

3

 

3

آز اتمی و مولکولی پیشرفته 1

2

 

4

آز اتمی و مولکولی پیشرفته 2

2

 

5

روشهای کوانتومی در فیزیک اتمی و مولکولی

3

 

6

فیزیک لیزر

3

 

7

اسپکتروسکوپی لیزری

3

 

8

موضوعات ویژه

3

 

دروس فیزیک هسته ای

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

فیزیک هسته ای پیشرفته 1

3

 

2

فیزیک هسته ای پیشرفته 2

3

 

3

موضوعات ویژه

3

 

 

دروس اختياري تخصصي (فيزيك بنيادي)

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

مباني نظري مكانيك كوانتوم

3

-

2

مباني فلسفي مكانيك كوانتوم

3

-

3

نظرية ميدان‌هاي كوانتومي1

3

م. كوانتوم پيشرفتة2 يا موافقت استاد

4

نظرية ميدان‌هاي كوانتومي2

3

نظرية ميدان‌هاي كوانتومي1

5

فيزيك – فلسفه1

3

-

6

فيزيك – فلسفه2

3

فيزيك – فلسفه1

7

موضوعات ويژه

3

-

 

دروس اختياري تخصصي (ذرات بنيادي)

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

مقدمات ذرات بنيادي

3

-

2

مكانيك كوانتومي پيشرفتة3

3

مكانيك كوانتومي پيشرفتة2

3

گروه‌هاي لي در ذرات بنيادي

3

نظرية گروه‌ها

4

فيزيك ذرات بنيادي پيشرفتة1

3

نظرية گروه‌ها

5

موضوعات ويژه

3

-

 

 

بازدید امروز: 2