خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 47
    بازديد ديروز: 139
    بازديد کل: 258226
بروزرسانی: 29-3-1398
فرم ها و آئين نامه های گروه ریاضی

 

چارت ها

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

چارت رشته علوم کامپیوتر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

چارت ریاضیات و کاربردها زمینه ریاضیات صنعتی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

چارت ریاضیات و کاربردها زمینه علوم کامپیوتر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

مشخصات کلی دروس رشته علوم کامپیوتر

 

بازدید امروز: 5