خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 93
    بازديد ديروز: 117
    بازديد کل: 100349
بروزرسانی: 25-5-1394
آزمايشگاه شيمي معدني


آزمايشگاه شيمي معدني 1 و 2

عنوان آزمايشگاه/ كارگاه به فارسي: آزمايشگاه شيمي معدني 1 و 2

عنوان آزمايشگاه/ كارگاه به لاتين:                                             Inorganic Chemistry Lab.

گروه آموزشي: شيمي

سال تأسيس: 1370

مسئول آزمايشگاه/ كارگاه: نگين صباحي

رشته هاي سرويس گيرنده از آزمايشگاه: شيمي (محض- كاربردي- نيمه حضوري) - فيزيك- زيست شناسي- زمين شناسي – رشته هاي كشاورزي

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس: شيمي عمومي1- شيمي عمومي 2- شيمي معدني 1- شيمي معدني 2

اهم زمينه هاي فعاليت: ارائه آزمایشگاه های شیمی معدنی 1 و شیمی معدنی 2 و همکاری با آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

گزارشي از فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام يافته (با ذكر تاريخ) و در حال انجام:
ارائه دروس شيمي عمومي 2
ارائه دروس شيمي عمومي 2 و معدني 1 و 2 از 1379 تاكنون
مسئول خريد گروه شيمي 1380
ارائه آزمايشگاه شيمي آلي كشاورزي- شيمي تجزيه خاكشناسي به صورت نامنظم
انجام كار تحقيقاتي با عنوان واكنش ترانس وينيله شدن فنل ها، الكل هاو آمين ها با وينيل استات به صورت همكار با سركار خانم دكتر پيري.
طيف گيري IR – تجهيز و تعمير وسايل آزمايشگاهي و دستگاه ها

 

مدرسين آزمايشگاه:

نام و نام خانوادگي

درجه علمي

آقاي دكتر حسن حسيني منفرد

استاد

آقاي دكتر سعيد رعيتي

استاديار

دکتر معصومه قربانلو

استاد يار

 

امكانات و تجهيزات اصلي موجود (مناسب جهت درج در وب سايت):

نام دستگاه به فارسي

نام دستگاه به لاتين

توضيحات

pH متر

pH meter

 

هدايت سنج

Condactometre

 

آب مقطر گير

Water Distilation System

 

اسپكتروفتومتر- ur

UV- Vis- Spect

 

كوره الكتريكي

Electric furnace

 

پلاریمتر
Polarimeter
 

 

ساير اطلاعات:

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3