خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 178
    بازديد ديروز: 250
    بازديد کل: 259263
بروزرسانی: 6-5-1398
دروس محیط زیست

لیست دروس کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
بر اساس مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم محیط زیست مصوب چهارصد و هفتاد و سومین جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 21/10/1381  دروس این رشته به تفکیک دروس پیشنیاز, اصلی, اختیاری, سمینار و پایان نامه عبارتند از:

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دروس پيش نياز  (کمبود)

12

2

دروس اصلي (اجباري)

12

3

دروس اختياري (انتخابي)

12

4

سمينار

2

5

پايان نامه

6

 

دروس کمبود (پیشنیاز) :  حداکثر 12 واحد از دروس کمبود براساس رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی و گرایش پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد توسط استاد مشاور گروه مشخص و در ابتدای دوره انتخاب می شوند. دانشجویان درصورتی که هر یک از دروس مذکور یا معادل آنان را در مقطع کارشناسی با نمره قابل قبول گذرانده باشند نیازی به انتخاب مجدد آنان ندارند به استثنای دروسی که ممکن است برای همه دانشجویان از طرف گروه اجباری اعلام گردند.

لیست دروس پیشنیاز (کمبود) رشته علوم محیط زیست


ردیف

درس  نام

نظری

عملی

1

مبانی محیط زیست

2

-

2

آمار و احتمال

2

-

3

اکولوژی

2

1

4

فیزیک

2

1

5

زیست شناسی

2

-

6

شیمی و آزمایشگاه

2

1

7

 مبانی کامپیوتر

2

-

8

زمین شناسی

2

-

9

خاک شناسی عمومی

2

-

10

ریاضی

2

-

 

 

 

 

دروس اصلی (اجباری): گذراندن تمامی دروس زیر اجباری است.

لیست دروس اصلي

تعداد واحد

  نام درس

پیشنیاز

3

زمين شناسي زيست محيطي

 زمين شناسي عمومي

3

زيست شناسي زيست محيطي

  زيست شناسي عمومي یا اکولوژی

3

شیمی محیط زیست

 شيمي و آزمایشگاه

3

كاربرد كامپيوتر در محيط زيست  

   دانش عمومي كامپيوتر

2

درس سمینار

کلیه دروس اصلی

6

پایان نامه 

نیمسال سوم

 

دروس الزامی: تعداد شش واحد از دروس اختیاری (به جدول دروس اختیاری مراجعه شود) برای هر گرایش الزامی است و دانشجویان هر گرایش باید علاوه بر دروس اصلی این دروس را نیز انتخاب نمایند.

دروس الزامی به تفکیک گرایشهای مختلف رشته علوم محیط زیست

گرایش ها

دروس الزامی

محض

فناوری مدیریت پسماند

ارزیابی و کنترل آلودگی

انرژی و تغییر اقلیم

1

آلودگی هوا

مدیریت مواد زائد جامد

مدیریت محیط زیست و تجزیه و تحلیل سیستم ها

انرژی و محیط زیست

2

آلودگی خاک

مواد زائد خطرناک

ارزیابی اثرات توسعه

تغییرات اقلیم

3

آلودگیهای دریایی

بازیافت و دفع پسماند

آلودگی محیط زیست تکمیلی

بررسی های زیست محیطی بوسیله دورسنجی

4

آلودگی منابع آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اختیاری

دانشجویان باید تعداد 6 واحد از دروس اختیاری زیر را با نظر و تائید استاد راهنما و گرایش خود انتخاب نمایند.

ردیف

دروس اختياري ( انتخابي)

نوع درس

تعداد واحد

1

محيط هاي درياچه اي

نظری

2

2

آلودگيهاي دريايي

نظری

2

3

بررسي هاي زيست محيطي بوسيله دورسنجي

نظری

2

4

خاك و محيط زيست

نظری

2

5

آلودگي خاك

نظری

2

6

مديريت محيط زيست و تجزيه و تحليل سيستم ها

نظری

2

7

هواشناسي

نظری

2

8

آلودگي هوا

نظری

2

9

انرژي و محيط زيست

نظری

2

10

مديريت مواد زايد جامد

نظری

2

11

عناصر فلزي سنگين در محيط زيست 

نظری

2

12

آناليز دستگاهي 

نظری

2

13

ژيوشيمي محيط زيست و بهداشت  

نظری

2

14

هيدرو شيمي- هيدروشيمي ايزوتوپي 

نظری

2

15

هيدرولوژي آبهاي زير زميني و آلودگي آنها     

نظری

2

16

آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني

نظری

2

17

ميكروبيولوژي محيط زيست 

نظری

2

18

بيوتكنولوژي محيط زيست

نظری

2

19

 روش تحقیق

نظری

2

20

ارزیابی اثرات توسعه 

نظری

2

21

آمایش سرزمین    

نظری

2

22

آلودگی محیط زیست تکمیلی

نظری

2

23

آلودگی صنعتی

نظری عملی

2

24

اکولوژی شهر نشینی 

نظری

2

25

حقوق محیط زیست

نظری

2

26

آلودگی منابع آب

نظری عملی

2

27

 تصفیه فاضلاب 

نظری

2

28

مدیریت زیست محیطی منابع 

نظری

2

29

زمین شناسی پزشکی

نظری

2

30

ارزیابی ریسک 

نظری

2

31

کنترل دستگاهی

نظری

2

32

 ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نظری

2

 

 

بازدید امروز: 5