خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 17
    بازديد ديروز: 201
    بازديد کل: 215033
بروزرسانی: 12-8-1397
واحدهای پیشنهادی برای هر ترم

 

کارشناسی

  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png     چارت کارشناسی شیمی محض ورودی 96 به بعد
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png     چارت کارشناسی شیمی محض ورودی 94 و 95
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  چارت درسی کارشناسی شیمی کاربردی96 ورودی به بعد
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png     چارت درسی کارشناسی شیمی کاربردی ورودی 95 و 94

 

کارشناسی ارشد

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  شیمی آلی
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

  شیمی تجزیه
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    شیمی معدنی
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    شیمی فیزیک
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    شیمی پلیمر
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    شیمی کاربردی
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    نانو شیمی

 

دکترا

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  شیمی آلی
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

  شیمی تجزیه
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    شیمی معدنی
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    شیمی فیزیک
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    شیمی کاربردی

 

 

بازدید امروز: 3