خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 11
    بازديد ديروز: 200
    بازديد کل: 103999
بروزرسانی: 25-5-1394
برنامه دروس كارشناسي شيمي كاربردي

 

برنامه دروس كارشناسي شيمي كاربردي

 

ترم اول

 

ترم دوم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

 

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

شيمي عمومي (1)

-

پايه

3

-

 

شيمي عمومي (2)

شيمي عمومي1

پايه

3

آز-شيمي عمومي(1)

شيمي‌عمومي (1) يا همزمان

پايه

-

1

 

آز-شيمي عمومي (2)

آز-شيمي عمومي 1

پايه

-

فيزيك پايه (1)

همزمان با رياضي 1

پايه

4

-

 

فيزيك پايه (2)

فيزيك پايه 1 و همزمان با رياضي2

پايه

4

آز-فيزيك‌پايه (1)

فيزيك پايه (1) يا همزمان

پايه

-

1

 

رياضي عمومي (2)

رياضي عمومي 1

پايه

4

رياضي عمومي (1)

-

پايه

4

-

 

آز- فيزيك پايه (2)

آز-فيزيك پايه 1 و فيزيك پايه 2 يا همزمان

پايه

-

فارسي

-

عمومي

3

-

 

تربيت بدني (1)

-

عمومي

-

 

 

 

 

 

 

اخلاق اسلامي

-

عمومي

2

جمع واحدها

14

2

 

جمع واحدها

13

ترم سوم

 

ترم چهارم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

 

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

شيمي آلي 1

شيمي عمومي 2

الزامي مشترك

3

-

 

شيمي آلي 2

شيمي آلي 1

الزامي مشترك

3

آز- شيمي آلي 1

شيمي آلي1 يا همزمان

الزامي مشترك

-

1

 

شيمي تجزيه 2

شيمي تجزيه 1

الزامي مشترك

2

شيمي تجزيه 1

شيمي عمومي 2

الزامي مشترك

3

-

 

شيمي معدني 1

شيمي عمومي 2

الزامي مشترك

3

شيمي فيزيك 1

شيمي عمومي2 و فيزيك پايه 1 و رياضي عمومي2

الزامي مشترك

3

-

 

آز- شيمي آلي 2

آز- شيمي آلي 1 و شيمي آلي 2 يا همزمان

الزامي مشترك

-

آز- شيمي فيزيك 1

آز-شيمي عمومي2، شيمي فيزيك1 يا همزمان

الزامي مشترك

-

1

 

آز- شيمي تجزيه 1

آز- شيمي عمومي2 و شيمي تجزيه 1

الزامي مشترك

-

معادلات ديفرانسيل

رياضي عمومي 2

الزامي مشترك

3

-

 

مباني كامپيوتر

سال دوم يا بالاتر

الزامي مشترك

2

كارگاه شيشه‌گري

-

الزامي مشترك

-

1

 

زبان خارجي

-

عمومي

3

متون اسلامي

-

عمومي

2

1

 

تاريخ اسلام

-

عمومي

2

جمع واحدها

14

3

 

جمع واحدها

15

ترم پنجم

 

ترم ششم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

 

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

شيمي فيزيك 2

شيمي فيزيك 1

الزامي مشترك

3

-

 

جداسازي و …

شيمي آلي 2 و آز آلي2

الزامي مشترك

1

شيمي آلي 3

شيمي آلي 2

الزامي مشترك

3

-

 

شيمي تجزيه دستگاهي

شيمي تجزيه 2

الزامي مشترك

3

شيمي معدني 2

شيمي معدني 1

الزامي مشترك

4

 

 

آز- شيمي معدني2

آز- معدني1 و شيمي معدني2

الزامي مشترك

-

آز- شيمي فيزيك 2

شيمي فيزيك 2 يا همزمان

الزامي مشترك

-

1

 

اصول محاسبات شيمي صنعتي

شيمي فيزيك 1

الزامي اختصاصي

3

آز- شيمي

معدني 1

آز-شيمي عمومي2 و شيمي معدني 1

الزامي مشترك

-

1

 

اصول تصفيه آب و …

آز- شيمي تجزيه 2

الزامي اختصاصي

2

آز- شيمي تجزيه 2

آز- شيمي تجزيه1 و شيمي تجزيه 2

الزامي مشترك

-

2

 

گرافيك و نقشه‌خواني

-

الزامي اختصاصي

-

زبان تخصصي شيمي

زبان خارجي

الزامي مشترك

2

-

 

معارف اسلامي 1

-

عمومي

2

زبان تخصصي شيمي

زبان خارجي

الزامي مشترك

2

-

 

معارف اسلامي 1

-

عمومي

2

-

تربيت بدني 2

تربيت بدني 1

عمومي

-

1

 

جمعيت و تنظيم‌خانواده

-

عمومي

1

-

جمع واحدها

12

5

 

جمع واحدها

12

5

ترم هفتم

 

ترم هشتم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

 

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي صنعتي 1

اصول محاسبات شيمي صنعتي

الزامي اختصاصي

3

-

 

شيمي صنعتي 2

شيمي صنعتي 1

الزامي اختصاصي

2

-

درس اختياري (الكتروشيمي صنعتي)

 

 

 

 

 

آز- شيمي صنعتي

شيمي صنعتي2 يا همزمان

الزامي اختصاصي

-

2

كاربرد طيف‌سنجي …

شيمي آلي2 و تجزيه دستگاهي

الزامي اختصاصي

-

-

 

خوردگي فلزات‌

تجزيه 2 و شيمي فيزيك 2

الزامي اختصاصي

2

-

آز-شيمي تجزيه دستگاهي

آز- تجزيه 2 و شيمي تجزيه دستگاهي

الزامي مشترك

2

2

 

درس اختياري (شيمي و تكنولوژي رنگ)

 

 

3

-

درس اختياري (شيمي و تكنولوژي نفت)

 

الزامي مشترك

3

-

 

درس اختياري (شيمي و صنايع معدني)

 

 

3

-

درس اختياري (شيمي و تكنولوژي چرم)

 

الزامي مشترك

3

-

 

معارف اسلامي 2

معارف اسلامي 1

عمومي

2

-

روش استفاده از …

زبان تخصصي

الزامي مشترك

-

1

 

 

 

 

 

-

انقلاب اسلامي و …

 

عمومي

2

-

 

 

 

 

 

-

جمع واحدها

15

3

 

جمع واحدها

13

2

بازدید امروز: 2