خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 232
    بازديد ديروز: 127
    بازديد کل: 85923
بروزرسانی: 24-6-1394
مدیریت گروه زمین شناسی


مدیریت فعلي

دکتر محمد ابراهیمی

(+98)(24)تلفن: 33054009

(+98)(24)دورنگار: 5283203

http://www.znu.ac.ir/members/ebrahimi_mohammad

 

مدیریت دوره هاي پيشين
http://www.znu.ac.ir/members/kouhestani_hossein

مدیریت گروه    91-93

http://www.znu.ac.ir/members/brahimi

مدیریت گروه    87-91

http://www.znu.ac.ir/members/hajabolfath_ali

مدیریت گروه    77-87

http://www.znu.ac.ir/members/

مدیریت گروه    76-77

http://www.znu.ac.ir/members/

مدیریت گروه    74-76
http://www.znu.ac.ir/members/

مدیریت گروه    72-74

http://www.znu.ac.ir/members/hajabolfath_ali

مدیریت گروه    71-72

بازدید امروز: 7