خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
یادگیری بزرگسالان برای توسعه   ترجمهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آلن راجرز دکتر احمد عابدی سروستانی، دکتر غلامرضا مجردی، دکتر مهدی نوری پور و دکتر مصطفی احمدوند اسفند 1389 
درآمدي بر ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي- ترويجي   گردآوری و تألیفانتشارات ترفند تهران غلامرضا مجردي، يوسف حجازي و عوضعلي چگيني شهريور 1373 
ترويج كشاورزي   ترجمهدانشگاه زنجان آجينگ كومار سينگ غلامرضا مجردي اسفند 1383