خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
34 رضا باقری شهريور  1381ترویج و توسعه روستایی ارزیابی برنامه رادیویی کندیمیز در جهت گسترش آموزش های ترویجی در استان زنجان   استاد راهنما
33 ذکریا سرداری شهريور  1381ترویج و توسعه روستایی بررسی میزان توفیق مروجین امور دام در اشاعه روش ها و فنون نوین دامپروری از دیدگاه دامداران شهرستان ایجرود   استاد راهنما
32 ایوب کتابی بهمن  1390توسعه روستایی بررسی تاثیر بهره برداری از معادن بر توسعه روستاهای شهرستان تکاب   استاد راهنما
31 حمید شفیعی زاده بهمن  1390توسعه روستایی ارایه مدلی برای نهادینه سازی بیمه اجتماعی در بین روستاییان شهرستان کبودرآهنگ   استاد راهنما
30 زینب شاهقلیان قهفرخی اسفند  1390ترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکت های تعاونی دامپروری در شهرستان خدابنده    استاد راهنما
29 زینب احمدی مهر  1391ترویج و آموزش کشاورزی راحی الگوی کاربردی جهت استفاده از فناوری های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستائیان عنوان لاتین    استاد مشاور
28 سمیرا مشروطه کرمانی دي  1391ترویج و آموزش کشاورزی واکاوی عوامل بازدارنده و پیش برنده توصیه و تجویز گیاهان دارویی و داروهای گیاهی از دیدگاه پزشکان استان زنجان   استاد راهنما
27 علی جوادی اسفند  1391توسعه روستایی بررسی مولفه های موثر بر بهبود وضعیت گوسفنداری سنتی از دیدگاه دامداران شهرستان زنجان   استاد راهنما
26 پریسا رنجبران اسفند  1391توسعه روستایی بررسی راهبردهای مدیریت ریسک و عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات گلخانه ای در شهرستان محلات   استاد مشاور
25 شیرین گلباز لیلان مهر  1392ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر تصمیم کشاورزان در پذیرش نوآوری اصلاح و بهبود باغهای انگور در شهرستان خرمدره    استاد مشاور
24 شیوا مهاجری امیری مهر  1392ترویج و آموزش کشاورزی وامل موثر بر توانمند سازي زنان روستايي سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) در شهرستان عباس آباد   استاد راهنما
23 محمدتقی رحیم پور مهر  1392ترویج و آموزش کشاورزی بررسي نقش ميانجي فرهنگ سازماني در توسعه كار آفريني سازماني در جهاد كشاورزي استان ايلام   استاد راهنما
22 فاطمه،رستمیان مهر  1392ترویج و آموزش کشاورزی ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توسعه روستايي شهرستان زنجان    استاد مشاور
21 بهمن نجفی کورانه مهر  1392توسعه روستایی بررسي راهكارها و موانع توسعه كسب و كارهاي خانگي كارآفرينانه در مناطق روستايي شهرستان اروميه   استاد مشاور
20 رامین یوسفی اسفند  1392ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي توسط كرفس كاران و پيامدهاي آن در شهرستان طارم   استاد راهنما
19 اکبر نظیفی مهر  1393ترویج و آموزش کشاورزی نگرش و تمایل سبزیکاران شهرستان ری نسبت به مصرف کودهای زیستی   استاد راهنما
18 فرشته بگ رضایی جیحون آبادی مهر  1393ترویج و آموزش کشاورزی بررسي سطح كيفيت زندگي و راهكارهاي بهبود آن در روستاهاي شهرستان صحنه   استاد راهنما
17 زهرا همدانی مهر  1393ترویج و آموزش کشاورزی بررسي دانش و اطلاعات انگور كاران شهرستان تاكستان در ارتباط با توليد و بسته بندي كشمش و راهكارهاي بهبود آن   استاد راهنما
16 بلور علیرمایی اسفند  1393توسعه روستایی بررسی مشکلات اشتغال مددجویان روستایی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان زنجان   استاد راهنما
15 حسین مرادیان اسفند  1393ترویج و آموزش کشاورزی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده توسعه صادرات سیب‌درختی از دیدگاه تولیدکنندگان استان آذربایجان غربی   استاد راهنما
14 زهرا گریی ها مهر  1394ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر بهبود دانش زغال اخته کاران در ارتباط با تولید، فرآوری و بازاریابی (مورد مطالعه: باغداران رودباران الموت غربی)    استاد راهنما
13 سپیده نوروزی شهريور  1395ترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام¬آباد غرب   استاد مشاور
12 امیر احمدی شهريور  1395توسعه روستایی بررسی اثر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان ارومیه   استاد راهنما
11 حامد ایزدی در حال انجامترویج و آموزش کشاورزی تحلیل مشارکت مردم روستایی در مدیریت محلی زوال درختان بلوط در جنوب شرقی شهرستان خرم آباد   استاد راهنما
10 حسن فلاح بهمن  1395ترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل موثر بر فزون پذیری کودهای شیمیایی در زراعت برنج از دیدگاه شالیکاران شهرستان آمل   استاد راهنما
9 سیده مریم موسوی در حال انجامترویج و آموزش کشاورزی شناسایی زنجیره ¬ارزش انجیر با تاکید بر ترویج بازارمحور (مورد مطالعه: شهرستان طارم)   استاد راهنما
8 پریسا بیگدلی در حال انجامترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل موثر بر انتظارات شغلی دانشجویان کشاورزی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان    استاد راهنما
7 سپیده کریمی در حال انجامتوسعه روستایی بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دوره های علمی – کاربردی جهاد کشاورزی و نقش آن در توسعه روستایی (مورد مطالعه: مراکز آموزش کشاورزی زنجان و قزوین)   استاد راهنما
6 روزبه زنده دل بهمن  1395توسعه روستایی بررسي اثرات اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر توسعه اشتغال روستايي در شهرستان زنجان   استاد راهنما
5 یوسف جایروندی بهمن  1395ترویج و آموزش کشاورزی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی گندم‌کاران شهرستان آبدانان از خدمات صندوق بیمه محصولات کشاورزی   استاد راهنما
4 سید فرزاد سجادی شهريور  1395توسعه روستایی بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران منابع طبیعی در غرب استان کردستان    استاد مشاور
3 نسرین ترحمی در حال انجامتوسعه روستایی بررسی عوامل موثر بر بهبود زنجیره ارزش محصول پنبه در استان خراسان شمالی    استاد مشاور
2 حمید جبرئیلی در حال انجامتوسعه روستایی بررسی عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه اجتماعی در میان روستاییان شهرستان بیجار   استاد مشاور
1 کلثوم طوسی در حال انجامتوسعه روستایی بررسی زنجیره عرضه آلو در شهرستان نیشابور   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
103 رضا رستمی شهريور  1387ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر در کاهش ضایعات نان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه زنجان   استاد راهنما
102 شیوا مهاجری امیری شهريور  1387ترویج و آموزش کشاورزی آشنایی با IPM و نقش آن در تولید محصول غذایی سالم و سلامت انسانها، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کشاورزی زنجان   استاد راهنما
101 سمیرا معصومی شهريور  1387ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کارکنان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان نسبت به مصرف گیاهان دارویی   استاد راهنما
100 مونا نگهبان شهريور  1387ترویج و آموزش کشاورزی نقش اطلاعات و آگاهی در بهبود وضعیت شرکت های تعاونی   استاد راهنما
99 وحیده اسدی انباردان شهريور  1387ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نقش سواد زنان روستایی در توسعه   استاد راهنما
98 نگار ملایی شهريور  1387ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت موجود تعاونی های زنان روستایی با تاکید بر توانمندسازی آنان، مورد مطالعه: تعاونی زنان روستایی روستای نیماور   استاد راهنما
97 الهه هرندی زاده شهريور  1387ترویج و آموزش کشاورزی واکاوی سازه های موثر بر انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه زنجان   استاد راهنما
96 فاطمه رستمیان خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر افزایش سطح زیر کشت کلزا در شهرستان زنجان   استاد راهنما
95 سعیده حسین زاده خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان پس از ورود به دانشگاه   استاد راهنما
94 لعیا پورنعمان خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی در جهت تقویت روحیه کارآفرینی   استاد راهنما
93 مهناز مردانیان خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش مسئولین محلی نسبت به لزوم انجام فعالیتهای ترویجی در ارتباط با توریسم روستایی، مورد مطالعه: بخش سامان شهرکرد   استاد راهنما
92 سونیا جعفری خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی آشنایی با مفاهیم منتورینگ و کاربرد آن در فعالیتهای آموزشی و ترویجی و مقایسه آن با روش استاد- شاگردی   استاد راهنما
91 نرگس دیان خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی آشنایی با بیمه محصولات کشاورزی   استاد راهنما
90 ناصر سید یعقوبی خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی بررسی انتظارات روستاییان شهرستان زنجان از برنامه رادیویی کندیمیز   استاد راهنما
89 لیلا عباسی خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی ارزیابی درس عملیات کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان   استاد راهنما
88 مرضیه مجتهدی خرداد  1388ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر موفقیت تسهیلگران زن در ایجاد و تداوم گروه های مستقل زنان   استاد راهنما
87 سید رضا اسحاقی خرداد  1389ترویج و آموزش کشاورزی بررسي نگرش کارشناسان ترویج وآموزش کشاورزی در مورد ویژگی ها و امكان استفاده از فن آوری اطلاعات در نظام ترویج   استاد راهنما
86 سمانه محمدی خرداد  1390ترویج و آموزش کشاورزی ویژگیهای مطلوب یک استاد بر نحوه تدریس و یادگیری اثرگذار   استاد راهنما
85 المیرا خانمحمدی خرداد  1390ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نسبت به وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی   استاد راهنما
84 حامد ابراهیمی خرداد  1390ترویج و آموزش کشاورزی بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از ارائه واحدهای تئوری   استاد راهنما
83 پریسا عالی پور خرداد  1390ترویج و آموزش کشاورزی بررسی میزان رضایت دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه علمی- کاربردی زنجان از ارائه واحدهای آموزش عملی   استاد راهنما
82 فهیمه مجیدی کزج خرداد  1390ترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه زنجان)   استاد راهنما
81 سمیه ندرلو خرداد  1390ترویج و آموزش کشاورزی آشنایی با نقش های مختلف مروج کشاورزی در انجام فعالیتهای ترویجی   استاد راهنما
80 طاهر امانی اختصار خرداد  1391ترویج و آموزش کشاورزی اثرات هدفمند سازی یارانه ها بر مرغداری های استان زنجان   استاد راهنما
79 حمیده عطایی خرداد  1391ترویج و آموزش کشاورزی دلایل نیاز جامعه به محصولات ارگانیک و امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک   استاد راهنما
78 ساره منصوری خرداد  1391ترویج و آموزش کشاورزی بررسی میزان سلامت محصولات گلخانه‌ای با تأکید بر مصرف سم و کود   استاد راهنما
77 سمیرا نصیری شهريور  1391ترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل موثر بر مصرف سرانه پایین ماهی در شهرستان زنجان (مطالعه موردی دانشگاه زنجان)   استاد راهنما
76 سمیه چگینی شهريور  1391ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به ضرورت و اهمیت برخورداری از دوره های آموزش عملی و راهکار های بهبود این دوره ها   استاد راهنما
75 رویا احمدی شهريور  1391ترویج و آموزش کشاورزی آشنایی با نحوه تولید ورمی کمپوست و لزوم جایگزینی آن با کودهای شیمیایی   استاد راهنما
74 زهرا جعفری الاتیموری شهريور  1391ترویج و آموزش کشاورزی بررسی روش های جایگزینی کود های شیمیایی با ورمی کمپوست از دیدگاه کارشناسان   استاد راهنما
73 حسین بیگدلی خرداد  1392ترویج و آموزش کشاورزی بررسی تطبیقی صادرات محصولات کشاورزی ایران با برخی از کشورهای جهان   استاد راهنما
72 رسول جهانبخشی خرداد  1392ترویج و آموزش کشاورزی خشک کن‌های خورشیدی روشی نوین در تهیه کشمش مرغوب   استاد راهنما
71 سپیده کریمی شهريور  1392ترویج و آموزش کشاورزی زراعت سیب زمینی (کاشت، داشت، برداشت)   استاد راهنما
70 مجید شیری شهريور  1392ترویج و آموزش کشاورزی سیر (کاشت، داشت، برداشت)   استاد راهنما
69 معصومه بهرامی خرداد  1393ترویج و آموزش کشاورزی بررسی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی   استاد راهنما
68 یاسر لشکری خرداد  1393ترویج و آموزش کشاورزی چالشها و راهکارهای پرورش گل و گیاهان زینتی   استاد راهنما
67 بهزاد رضایی شهريور  1393ترویج و آموزش کشاورزی کشت توت فرنگی به روش کشت هیدروپونیک   استاد راهنما
66 لیلا دمیری خرداد  1394ترویج و آموزش کشاورزی اهمیت کشاورزی از منظر قرآن کریم جزء 1-15   استاد راهنما
65 مریم اکبری خرداد  1394ترویج و آموزش کشاورزی اهمیت کشاورزی از منظر قرآن کریم جزء 16-30   استاد راهنما
64 فاطمه آویزه شهريور  1394ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان در مورد کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی   استاد راهنما
63 متین مقیم شهريور  1395ترویج و آموزش کشاورزی قارچ دنبلان، دیروز، امروز، فردا   استاد راهنما
62 سودابه میرمحمدلو شهريور  1395ترویج و آموزش کشاورزی نگرش دانشجویان نسبت به آموزش های عملی    استاد راهنما
61 مینا صیدی شهريور  1395ترویج و آموزش کشاورزی انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان از آموزشهای عملی کشاورزی    استاد راهنما
60 زهرا طاهری شهريور  1395ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش بیمه از طرف کشاورزان   استاد راهنما
59 مجید حیدری شهريور  1395ترویج و آموزش کشاورزی انواع دوره های آموزش کشاورزی در سازمان فنی و حرفه ای    استاد راهنما
58 سودابه ضیغمی آذر  1378ترویج و آموزش کشاورزی نقش آموزش و ترویج در توسعه و ترویج فرهنگ تعاون   استاد راهنما
57 راضیه کشاورز با حقیقت آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی اهمیت و نقش خانواده کشاورز به عنوان محور توسعه کشاورزی   استاد راهنما
56 مریم فتحعلی آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش کشاورزی   استاد راهنما
55 تکتک براتی آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی جلب مشارکت مردم راهی برای نجات منابع طبیعی تجدید شونده   استاد راهنما
54 فرح فخری آبان  1387ترویج و آموزش کشاورزی طراحی یک برنامه آموزشی برای ایجاد یک واحد زنبورداری در استان کرمانشاه   استاد راهنما
53 محمد غیبی شهريور  1376ترویج و آموزش کشاورزی بررسی تاریخی فعالیت های آموزشی- ترویجی بنیاد خاور نزدیک در ایران   استاد راهنما
52 مریم علیلی آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی بهینه سازی مصرف کود در توتستانهای گیلان   استاد راهنما
51 رحیمه غفاری اصل آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی نقش آموزش بزرگسالان در توسعه منابع انسانی   استاد راهنما
50 ناهید هاشمی آبان  1377ترویج و آموزش کشاورزی پرورش زیتون و اهمیت ترویج آن   استاد راهنما
49 فریبا قره باغی جم آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی بررسی محدودیت های طرح های تحقیقی - ترویجی با استفاده از روش دلفی   استاد راهنما
48 محرم رسول زاده آذر  1378ترویج و آموزش کشاورزی خصوصی سازی ترویج کشاورزی، نظامی مکمل یا جایگزین   استاد راهنما
47 راحله میرزایی آبان  1377ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی زنان روستایی شهرستان خدابنده   استاد راهنما
46 محبوبه دری آذر  1377ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت باغداری در روستای نیماور شهرستان زنجان   استاد راهنما
45 برزو نوروزی مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی نحوه ارتباط ترویج با گروه های مختلف ارباب رجوع   استاد راهنما
44 مریم جعفری آذر  1378ترویج و آموزش کشاورزی بررسی فعالیت های آموزشی و ترویجی زنبورداری در شهرستان کرج   استاد راهنما
43 زهرا اویسی مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی اطلاع رسانی و نقش آن در ترویج   استاد راهنما
42 مهدی چرمچیان لنگرودی آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی نقش ترویج در توسعه پرورش کرم ابریشم   استاد راهنما
41 علیرضا معصومی دي  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی صنایع دستی شهرستان زنجان   استاد راهنما
40 محسن پزشکی آذر  1377ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت تولید محصولات زراعی روستای دیزج آباد   استاد راهنما
39 سکینه رمضانی آذر  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت آموزش و بهداشت در روستای نیماور   استاد راهنما
38 فریبا واحد سعید مهر  1378ترویج و آموزش کشاورزی بررسی تعاونی زنان روستایی در شهرستان شهریار    استاد راهنما
37 گیتا بلندرفتار صیقلانی آذر  1380ترویج و آموزش کشاورزی ترویج کشاورزی پویا، بازوی توانای توسعه کشاورزی   استاد راهنما
36 خاطره دادپور آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی نقش زنان روستایی در تولیدات کشاورزی   استاد راهنما
35 مهدی نوری مهر  1375ترویج و آموزش کشاورزی بررسی شیوه های آموزشی و ترویجی مورد استفاده در جهاد سازندگی شهرستان خمین   استاد راهنما
34 مریم نصیری آبان  1377ترویج و آموزش کشاورزی نقش ترویج در پرورش آبزیان در استخرهای دو منظوره کشاورزی   استاد راهنما
33 ژاله بهروان دي  1379ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت موجود کشاورزی شهرستان ماکو از دیدگاه مسائل ترویجی   استاد راهنما
32 رسول مولایی آبان  1375ترویج و آموزش کشاورزی بررسی مقایسه ای آموزش بزرگسالان با آموزش خردسالان   استاد راهنما
31 سعید نادری مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی بررسی خانه های ترویج در شهرستان اراک   استاد راهنما
30 پوریان صدیق آذر  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت موجود گاوداری های روستای دیزج آباد   استاد راهنما
29 سیده خدیجه حسینی آذر  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها    استاد راهنما
28 شراره دارایی آذر  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت موجود جنگل، مرتع و آبخیز در روستای کلکش زنجان    استاد راهنما
27 حمیده صمدی آبان  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی تغییرات ایجاد شده در شیوه زندگی عشایر شاهسون دشت مغان   استاد راهنما
26 معصومه باقری آذر  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت تولید محصولات زراعی در روستای نیماور   استاد راهنما
25 رضا محفوظ دي  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت موجود عشایر شمال استان سیستان و بلوچستان   استاد راهنما
24 مریم مختاری مهر  1378ترویج و آموزش کشاورزی نقش صدا و سیمای استان زنجان در اطلاع رسانی به روستاییان   استاد راهنما
23 مرتا جوادی آبان  1378ترویج و آموزش کشاورزی نقش ترویج در کاهش ضایعات نان   استاد راهنما
22 طاهره بنکدار مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی نقش رادیو به عنوان یک کانال ارتباطی در آموزش های ترویجی   استاد راهنما
21 بهروز خضرلو مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت و عملکرد خانه های همیار روستایی در استان آذربایجان غربی   استاد راهنما
20 فیروزه خلعت بری مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی ارزشیابی دوره های قالی بافی برگزار شده توسط اداره ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی شهرستان کرج در روستاهای جاده چالوس   استاد راهنما
19 مجید رامرودی دي  1381ترویج و آموزش کشاورزی نقش آموزش های ترویجی در احیای مجدد تالاب هامون   استاد راهنما
18 شهلا میراجاق مهر  1378ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی پایدار: بررسی دیدگاه ها   استاد راهنما
17 محسن خدادادی دي  1380ترویج و آموزش کشاورزی شبکه جهانی اینترنت و کاربرد آن در ترویج و آموزش کشاورزی   استاد راهنما
16 شهناز بابایی آذر  1380ترویج و آموزش کشاورزی دانش بومی و کاربرد آن در توسعه فناوری های مناسب   استاد راهنما
15 فاطمه محمد هادی آبان  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت موجود گوسفندداری در روستای نیماور   استاد راهنما
14 حمیده سماوی آبان  1380ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت شرکت های تعاونی روستایی (مورد مطالعه: روستای نیماور)    استاد راهنما
13 هاله نصیریان آذر  1379ترویج و آموزش کشاورزی طراحی برنامه آموزشی - ترویجی برای ایجاد یک واحد مرغداری   استاد راهنما
12 نغمه راهنما مهر  1378ترویج و آموزش کشاورزی اصول تهیه برنامه رادیویی ترویجی- آموزشی   استاد راهنما
11 فاطمه محبوبی مهر  1378ترویج و آموزش کشاورزی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نقش آن در توسعه روستایی   استاد راهنما
10 زهرا معماری مهر  1378ترویج و آموزش کشاورزی نقش همکاری های میان بخشی و مشارکت مردمی در تواناسازی زنان روستایی   استاد راهنما
9 پری میرزاآقا مهر  1377ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نقش کلاس های آموزشی و ترویجی در افزایش درآمد قالی بافان روستای احمد آباد مستوفی   استاد راهنما
8 مریم اینانلونژاد مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستای شلمزار از توابع شهرستان ساوجبلاغ    استاد راهنما
7 سپیده کاوسی مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی ضرورت و اهمیت آموزش و ترویج برای زنان روستایی   استاد راهنما
6 زهرا حدادی مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی بررسی موانع و مشکلات آموزش کشاورزی زنان روستایی   استاد راهنما
5 رعنا محرمی مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی نگاهی تاریخی به فعالیت های سپاه ترویج در ایران    استاد راهنما
4 مریم بیگلری مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی بررسی فعالیت های مربوط به ترویج خانه داری در ایران    استاد راهنما
3 اکرم قاسمی مهر  1376ترویج و آموزش کشاورزی سنجش گرایش دانشجویان کشاورزی به کار در روستا   استاد راهنما
2 اکبر نجفی مهر  1378ترویج و آموزش کشاورزی ارزیابی مشارکتی روستایی PRA   استاد راهنما
1 علی عسکری باغمیانی مهر  1381ترویج و آموزش کشاورزی بررسی راهکارهای خصوصی سازی در ترویج   استاد راهنما