خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

شرکت در کارگاههای آموزشی

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

 
 

1

تدبر در قرآن

بهار 1393

 

2

کارآفرینی

12/12/89

 

3

معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم

12/2/1391 صدور گواهی

 

4

اندیشه های سیاسی اسلام، و مبانی انقلاب اسلامی، اخلاق علمی و حرفه ای و اصول تربیت اسلامی

1/11/1391 صدور گواهی

 

5

سلسله نشست های معرفت افزایی

23/21/1391 صدور گواهی

 

6

کارگاه تخصصی  روشهای معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار Amos

16 و 17 آذر ماه 91

 

7

کارگاه آموزشی فلسفه ریاضی

7 آذر 1387