خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

مدیریت

1374-1371. كارشناس پژوهش مديريت مطالعات و بررسيها. معاونت ترويج و مشاركت مردمي. وزرات جهاد سازندگي.

1375-1374. مسئول فني دبيرخانه اولين سمينار علمي ترويج منابع طبيعي، امور دام و آبزيان كشور. (اين سمينار با مشاركت دانشگاه تهران، وزارت جهاد سازندگي و انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي در تاريخ 22 تا 24 ارديبهشت 1375 در دانشگاه تهران برگزار گرديد).

1381-1375. مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي. دانشكده كشاورزي. دانشگاه زنجان.

1381-1379. مدير كل امور فرهنگي دانشگاه زنجان.

1382. مسئول ارزشيابي برنامه هاي هفته منابع طبيعي در استان فارس.

1383. مسئول ارزشيابي برنامه هاي هفته منابع طبيعي در استان فارس.

1386. مشاور انجمن علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

1388- 1390. مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی

1391- 1395. مدیر کل امور دانشجویی- دانشگاه زنجان


عضويت در شوراها و کارگروه های مختلف

 

1379- 1381: عضو شوراي فرهنگي دانشگاه زنجان

1381-1380: عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه زنجان

1382-1375: عضو شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان

1388- 1390: عضو شورای دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

1389. عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

1390-1389. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

1389- 1393. نماینده رییس دانشگاه در کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

1390- 1393 عضو شورای جذب دانشگاه زنجان با حکم هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1391- 1393. عضو شورای راهبردی اساتید دانشگاه با حکم نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

1394-1391. رییس کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی و رفاهی دانشجویان دانشگاه زنجان

1391- 1394. عضو کمیسیون نظارت و ارزشیابی موسسه آموزش علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

1391. عضو کمیته انبارگردانی دانشگاه

1392. عضو کمیته فنی و بازرگانی مناقصات مرتبط به اداره کل امور دانشجویی

 

1388- 1394. عضو کارگروه دانشگاه های دولتی دفتر ارزیابی و نظارت بر آموزش عالی استان زنجان

1388- 1394. عضو کارگروه دانشگاه های آزاد و غیر دولتی- غیر انتفاعی دفتر ارزیابی و نظارت بر آموزش عالی استان زنجان

1388 تا کنون.  عضو کارگروه دانشگاه جامع علمی و کاربردی و موسسات آموزشی سازمانهای اجرایی دفتر ارزیابی و نظارت بر آموزش عالی استان زنجان

 

عضو شورای دانشگاه زنجان از مهر ماه سال 1393 تا اردیبهشت 1395

عضو شورای هماهنگی و اجرایی دانشگاه زنجان از مهرماه 1393 تا اردیبهشت 1395

1394. عضو هیات داوری فرهنگی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه

1395. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر