خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

همکاری های علمی

تدريس در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و كارگاه هاي آموزشي مرتبط با سازمان های مختلف

الف- سازمان جهاد كشاورزي زنجان ( حدود 10 دوره با بيش از 200 ساعت تدريس) با حضور مديران ستادي و كارشناسان كشاورزي سراسر كشور

ب- اداره كل تعاون استان زنجان (كارگاه آموزش بهره‌وري)

ج-  صندوق بيمه محصولات كشاورزي كشور ( نهادينه سازي كارگزاري خصوصي بيمه)

د) بانک سپه – دوره مشتری مداری