خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 149
    بازديد ديروز: 152
    بازديد کل: 109278
سایت کامپیوتر

دانشجوی جدیدالورود هستم ولی اکانتم تعریف نشده است چگونه می توانم اکانت بگیرم؟شما می توانید به سامانه در خواست اکانت در مسیر  http://hotspot1.znu.ac.ir مراجعه نموده پس از پر کردن فرم به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید .کارشناس سایت  نیز فرم شما را جهت ایجاد ، توسط کارشناس انفورماتیک تایید می کند .و نهایتا طی چند ساعت اکانت شما توسط کارشناس انفورماتیک دانشگاه ایجاد می شود.

لازم به ذکر است دانشجویان پس از پر کردن فرم به کارشناسان مربوط به خود مراجعه نمایند.

دانشجویان کارشناسی به آقای مهندس رضائی

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به خانم مهندس قزلباش