خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 45
    بازديد ديروز: 111
    بازديد کل: 322302
بروزرسانی: 12-8-1398
مدیریت گروه علوم ورزشی

 

 
مديريت گروه فعلی
جبار سیف پناهی 
نام و نام خانوادگی
024-33054285
تلفن
  seifpanahi.j@znu.ac.ir
ایمیل
(98)24-32283201
فکس

 

مديران گروه قبلي

ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
gharehkhani@znu.ac.ir 1396-1398 دکتر حسین قره خانی
a_rahmani@znu.ac.ir  1396-1394 دکتر احمد رحمانی
Ali_Gorzi @ znu.ac.ir 1392-1394 دکتر گرزی
ali_gorzi@znu.ac.ir 1390-1392 دکتر گرزی
azad@znu.ac.ir
1388-1390
azad@znu.ac.ir
1386-1388

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2