خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 9
    بازديد ديروز: 75
    بازديد کل: 226372
بروزرسانی: 24-10-1396
مدیریت گروه علوم ورزشی

 

 
مديريت گروه فعلي
 دکتر حسن قره خانی
نام و نام خانوادگی
024-33054285
تلفن
gharehkhani@znu.ac.ir  
ایمیل
(98)24-32283201
فکس

مديران گروه قبلي

ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
a_rahmani@znu.ac.ir  1396-1394 دکتر احمد رحمانی
Ali_Gorzi @ znu.ac.ir 1392-1394 دکتر گرزی
ali_gorzi@znu.ac.ir 1390-1392 دکتر گرزی
azad@znu.ac.ir
1388-1390
azad@znu.ac.ir
1386-1388

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2