خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 105
    بازديد ديروز: 115
    بازديد کل: 118797
بروزرسانی: 3-8-1395
مدیریت گروه علوم ورزشی

 

 
مديريت گروه فعلي
دکتر احمد رحمانی
نام و نام خانوادگی
024-33054169
تلفن
a_rahmani@znu.ac.ir  
ایمیل
(98)24-32283201
فکس

مديران گروه قبلي

تلفن
ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
24-33054116 Ali_Gorzi @ znu.ac.ir 1392-1394 دکتر گرزی
24-33054116 ali_gorzi@znu.ac.ir 1390-1392 دکتر گرزی
24-33054121
azad@znu.ac.ir
1388-1390
2433054121
azad@znu.ac.ir
1386-1388

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3