خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 9
    بازديد ديروز: 135
    بازديد کل: 141305
بروزرسانی: 14-5-1394
کارگاههای گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخچه تأسیس

.کارگاه تاریخ تمدن و ملل اسلامی در سال 1384 هجری شمسی تأسیس شد

:اهداف
آموزش دانشجویان بویژه دانشجویان مقاطع تکمیلی به شیوه بصری و عینی با استفاده از تمثالهای مربوط به هنر و معماری اسلامی و آشنایی با مصادیق تمدن اسلامی در ادوار تاریخی نظیر ساعت شنی, آفتابی، اسطرلاب و غیره
آشنایی دانشجویان دروس جغرافیایی تاریخی و تاریخ اسلام با انواع گوناگون نقشه های تاریخی و جغرافیای تاریخی و غیره
استفاده و بهره برداری از نرم افزارهای آموزشی نصب شده بر تعدادی از کامپیوترهای موجود در کارگاه
استفاده و بهره برداری از منابع کتابخانه ای موجود در کارگاه تاریخ و تمدن
آشنایی دانشجویان با معماری اسلامی از طریق ماکت های مربوط به آثار تمدن اسلامی مانند گنبد سلطانیه و غیره
تجهیزات
سه عدد بوفه هخامنشی بانضمام تمثالهای مربوط به دروس هنر و معماری-
حدود 20 نقشه جغرافیایی و تاریخی و جغرافیای تاریخی-
سه عدد دستگاه کامپیوتر-
تلویزیون و رادیو ضبط و ویدئو و پروژکتور-
قفسه های کتاب
کره جغرافیایی، وسایل نقشه کشی و غیره-

  

 

 

بازدید امروز: 2